– Å bry seg om medlemmenes helse er ikke å vende dem ryggen ⋆ Kontekst
– Vi har et ansvar for å ivareta alle våre medlemmer – alltid, skriver Creos nestleder Christine Thomassen i dette tilsvaret til nettavisen Subjekt i debatten rundt Nasjonalballetten. Foto:Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett
Kommentar

– Å bry seg om medlemmenes helse er ikke å vende dem ryggen

I en leder på subjekt.no, blir Creo anklaget for å vende medlemmene ryggen, for å løpe ledelsen i Nasjonalballettens ærend, og mest av alt, for å rusmoralisere.

Creo har som formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og kunstneriske interesser. Vi skal i henhold til vedtektene yte medlemmene veiledning, bistand og rettshjelp i faglige spørsmål og tvister. Vi skal arbeide for økt forståelse for kunstnernes betydning i samfunnet, og drive opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner.

Som fagforening er det en selvfølge at Creo bistår våre medlemmer i arbeidsrettslige saker. Men når Subjekt hevder at dette er det eneste Creo bør befatte seg med, og at noe annet er en manglende rolleforståelse, viser dette en svært begrenset forståelse av Creos mandat.

Les også: – Som danser har man et stort ansvar for ikke å skade andre

Dessverre opplever mange av våre medlemmer fortsatt å bli møtt med holdningen «så heldig du er som får jobbe med hobbyen din», og møter ofte en manglende forståelse for hvilke krav det stilles til dagens kunstnere. Kvalitet i kunstnerisk prestasjon er en forutsetning for å kunne livnære seg som kunstner, og en optimalt fungerende fysisk og mental helse er avgjørende for å kunne levere på topp nivå gjennom hele karrieren. Dette er hovedgrunnen til at Creos medlemmer og landsmøte har valgt scenekunstmedisin som satsingsområde. Det er også årsaken til at vi blir bekymret når vi hører at unge kunstnere sliter med ting som på sikt kan få helsemessige konsekvenser. Om det er rus, alkohol, spiseforstyrrelser, overtrening eller annet, er det viktig at man får hjelp. Å være kunstner er krevende, og Creo dømmer ingen. Vi ønsker kun å hjelpe.

Creos kommentar på kontekst.no var således ikke et forsøk på å moralisere, men ment som et bidrag til å øke forståelsen, og respekten for våre medlemmers yrker. Samt at denne saken også handler om helse og prestasjon.

Medlemmene våre

Creo er en medlemsorganisasjon, av og for medlemmene. Dette innebærer at vi har et ansvar for å ivareta alle våre medlemmer – alltid. Og vi snur dem aldri ryggen. Aldri.

Creo har medlemmer på alle nivåer i Nasjonalballetten, ikke bare dansere, men også ballettmestere, repetitører og andre i administrasjonen. Vi har naturligvis et ansvar for å ivareta de danserne som er direkte berørt av rus-saken, samtidig skal vi også være der for de som har varslet, våre lokale tillitsvalgte og alle våre andre medlemmer som er en del av et arbeidsmiljø som akkurat nå går gjennom noen tøffe tak. Alle fortjener å ha en god arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø, og Creo vil gjøre det vi kan for å bidra til dette.

Det medlemmene aldri må være i tvil om, er at de kan henvende seg til Creo, både lokalt og sentralt, uansett hvilken rolle de har, og hvilken hjelp de har behov for. Det gjelder i denne saken og alle andre arbeidsrelaterte spørsmål.

Arbeidsrettslige vurderinger

Ballettdansere er som mange har påpekt, også ansatte, med de samme rettighetene og pliktene som andre yrkesgrupper. Creo forutsetter at arbeidsgiver oppfyller gjeldende lov- og avtaleverk i denne saken, som i alle andre.

Vi registrerer at Subjekt mener Creo skal ta tak i det arbeidsrettslige i denne situasjonen, men jeg må igjen repetere at Creo ikke har behandlet noen saker fra medlemmer, og at vi ikke kjenner alle forhold. Det ville derfor være uprofesjonelt av Creo som fagforening å komme med meninger om arbeidsrettslige spørsmål våre medlemmer ikke har bedt oss om å besvare, og som vi ikke har et solid grunnlag for å vurdere.

Når jeg sier til Kontekst at det jeg skriver ikke er synonymt med at arbeidsgiver har rett til å overstyre og kontrollere de ansattes privatliv, er ikke dette en «bisetning» men en avgrensning av en kompleks tematikk i en vond og krevende sak for alle involverte.

Ballettsjef Ingrid Lorentzen har til Aftenposten rettet opp «upresise» opplysninger om rus-varslet, og informert om at varslet også omfattet bruk av illegale rusmidler i arbeidstiden. Dette tilfører et annet element i saken, ettersom den ikke bare dreier seg om arbeidsgivers styringsrett over fritid.

Creo snur ingen av medlemmene ryggen

Creo vil bistå alle våre medlemmer som er berørt av situasjonen i Nasjonalballetten, og alle kan kontakte oss for hjelp og støtte uavhengig av hvilken rolle de har i denne krevende situasjonen. Der pressen bruker mye tid og krefter på denne saken utad, har Creo har prioritert direkte kontakt med medlemmene våre fremfor å gå ytterligere inn i debatten i det offentlige rom. Vi er i dialog med våre medlemmer allerede og hører gjerne fra flere, hvis det er behov for det.

Å bry seg om medlemmenes helse er ikke å vende dem ryggen, og Creo er her for alle våre medlemmer. Alltid.