65 millioner kroner i støtte til filmproduksjon ⋆ Kontekst
Notis

65 millioner kroner i støtte til filmproduksjon

– Vi ønsker en filmbransje som har kapasitet til å produsere norske kvalitetsfilmer, og det bidrar vi nå til, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til NTB.

– Filmbransjen er hardt rammet av pandemien, og disse stimuleringsmidlene er derfor sårt tiltrengt, sier hun om midlene som nå skal øremerkes filmproduksjon.

– Mange i filmbransjen er bekymret for at pandemien skal føre til utsettelser og avbrudd i filmproduksjoner. Avbrudd som stopper pågående produksjoner kan føre til uopprettelig økonomisk tap og tap av arbeidsplasser. Stimuleringsmidlene til filmproduksjoner skal bidra til å motvirke dette, sier Trettebergstuen videre.

Målet med ordningen er at den skal bidra til å opprettholde aktiviteten i filmbransjen, samt få påbegynte produksjoner, som er rammet av pandemien, i mål, fremgår det av pressemeldingen.

Norsk filminstitutt skal forvalte stimuleringsmidlene til filmproduksjon.

Inneværende år er det satt av totalt 1,2 milliarder kroner til koronastøtteordninger for kultursektoren.

«Av dette skal 300 millioner kroner brukes til stimulering gjennom eksisterende virkemiddelapparat, hvorav 65 millioner kroner til stimulering av filmproduksjon», heter det videre i pressemeldingen fra Kultur- og likestillingsdepartementet.