12,6 millioner til inkludering i kulturliv ⋆ Kontekst
Kvinnelig lærer sitter med tre barn og forteller en historie
Midlene i ordningen Inkludering i kulturliv er fordelt over hele landet til et mangfold av grupper og aktiviteter. Foto:NTB
Nyheter

12,6 millioner til inkludering i kulturliv

Kulturtanken har fordelt 12,6 millioner kroner til 67 prosjekter i ordningen Inkludering i kulturliv i 2022.

– Jeg er imponert over pågangsmotet og viljen til kulturfrivilligheten for å komme i gang etter koronaen og inkludere nye grupper i aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Det har vært stor interesse rundt tilskuddsordningen. Til sammen kom det inn 161 søknader om totalt over 31 mill. kroner. Målet med midlene er å bidra til at barn og unge som ikke deltar i frivillige kulturaktiviteter får mulighet til å delta.

– Vår oppgave er å gjøre kultur tilgjengelig og gi et løft til kulturen over hele landet. Å styrke barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter er viktigere enn noensinne, sier Trettebergstuen i meldingen.

Mann med kort blondt hår i dress sitter foran Kulturtankenlogo
– Tilskuddsordningen bidrar til å skape et inkluderende og mangfoldig kulturtilbud til målgruppen ved å motvirke marginalisering, utenforskap og diskriminering, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand Foto:Erik Brandsborg

– Som statlig etat for kunst og kultur til barn og unge, er det en glede å kunne bidra til å gi alle barn og unge like muligheter uavhengig av bosted, bakgrunn, funksjonsnivå og sosiokulturelle forhold, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand i meldingen.

Prosjektene har en variert målgruppe og omfatter et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Blant prosjektene finner vi revyfestival på Høylandet, ferieaktiviteter med korps, barnas verdensdager i Halden, musikal på Hamar, sy- og redesign og samiske samlinger i Karasjok.

Ni prosjekt innstilt av ungdomsrådet

Kulturtankens ungdomsråd har også vært involvert i søknadsbehandlingsprosessen. I årets runde vurderte ungdomsrådet til sammen 11 søknader. Ni av disse prosjektene ble innstilt av rådet og deretter godkjent av Kulturtankens ledelse.

– Det var tydelig engasjementet for selve prosjektet i de ni søknadene, og vi så samtidig at søkerne har både kontroll og oversikt. Flere av disse prosjektene vil nå mange barn og unge og gi dem kule opplevelser. Andre av de ni prosjektene vi innstilte har en mer spisset målgruppe, vi ville gi et tilbud til de man kanskje ellers ikke treffer, oppsummerer rådsmedlem Rasmus Fægri meldingen.