Vil ha langtidsplan for kulturlivet ⋆ Kontekst

Vil ha langtidsplan for kulturlivet

LEDER: Nå er det på tide å legge en langtidsplan for kulturlivet, skriver Musikkulturs redaktør.

Det siste halvåret har vært preget av debatten om langtidsplanen for Forsvaret, «Bærekraft og kampkraft». Den har nå fått en foreløpig løsning, med noen hengepartier som vi skal komme tilbake til når statsbudsjettet for 2018 skal legges fram.

Nå må vi tenke på andre ting, og jeg synes det er på tide å lære av Forsvaret, og begynne å lage en langtidsplan for kulturlivet.

En slik langtidsplan kunne for eksempel hatt tittelen «Bærekraft og kulturkraft». Den skulle først og fremst ha som mål at alle innbyggerne i Norge skal være stolte av landets kulturliv, og at kulturen skal være en sentral bærebjelke i det norske samfunnet.

En av de viktige tingene å lære av Forsvaret, er evnen til å forklare hvor viktig virksomheten er for samfunnet. Langtidsplanen for Forsvaret åpner slik: «Forsvaret av landet er en av statens viktigste oppgaver, og evnen til å håndtere krise og væpnet konflikt i egne og alliertes nærområder må gis høyere prioritet. Disse oppgavene er det bare Forsvaret som kan løse.»

Direkte inspirert av dette, vil jeg åpne kulturkraft-planen slik: «Å gi landets innbyggere kulturell basis er en av statens viktigste oppgaver, og evnen til å håndtere kriser og konflikter med fredelige midler styrkes gjennom det. Disse oppgavene er det bare kunsten som kan løse.»

Har du ideer til hva en langtidsplan skal inneholde? Jeg tar gjerne innspill og kommentarer på mona@musikkultur.no.

Ha en fin jule- og nyttårsfeiring!

Teksten var først publisert i Musikkultur på papir 6.desember 2016