Vil du skrive innlegg eller fagartikkel? ⋆ Kontekst

Vil du skrive innlegg eller fagartikkel?

INNLEGG

Vi vil tilrettelegge for åpen diskusjon og debatt på kulturfeltet. Engasjert eller opprørt? Send innlegg til oss: redaksjon@musikkultur.no.

Innlegg publiseres på vår nettside.

FAGARTIKLER

Musikkultur er opptatt av å formidle forskning på kulturfeltet. Holder du på med en doktorgrad, en master, eller driver du andre forskningsprosjekter? Da ønsker vi deg hjertelig velkommen til å skrive en fagartikkel hos oss! Send til: redaksjon@musikkultur.no.

Innlegg og fagartikler publiseres på vår nettside, og kan bli sendt ut som del av vårt nyhetsbrev.

Forfatterinstruks:

• Dette skal være en populærvitenskapelig artikkel og kan med fordel være mer «tabloid» enn akademisk.

• Tenk på lesbarhet og tilgjengelighet: Språket bør være enkelt, men ikke flåsete.

• Skriv korte setninger og korte avsnitt.

• Enkelte definisjoner og presiserende nyanser kan fort bli uinteressante i denne type artikler.

• Forsøk å unngå gjentakelser (som i presiserende nyanser).

• Fallgruve 1: I vitenskapelig oppgavetenkning er man bundet opp til et dokumentasjonskrav – slik er det ikke i Fagartikkelen.

• Fallgruve 2: I vitenskapelige tekster tas det mange forbehold og avstand til det å tørre å mene noe – slik er det ikke i Fagartikkelen.

• Omfang: Maks 8500 tegn inkl. mellomrom.

• Vi trenger også en referanseliste, en kort CV og et portrettfoto av skribenten(e).

• Fagartikler honoreres med 2000 kroner.