«Vi skal ikke legge ned Kulturtanken som etat» ⋆ Kontekst
Foto: Mona Lindseth

«Vi skal ikke legge ned Kulturtanken som etat»

Det er alltid nødvendig å vurdere store tilskuddsordninger jevnlig og se om vi når målene med ordningene nasjonalt. Dette gjelder også Den kulturelle skolesekken (DKS), skriver kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Skolesekken vil være et tema i den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen. Kulturtankens rolle som forvalter av DKS-ordningen vil være naturlig å drøfte i denne sammenhengen. Det betyr ikke at vi skal legge ned Kulturtanken som etat.

Svar til Håkon Skoge

Bakgrunn: I forrige uke publiserte Musikkultur et intervju med Håkon Skoge der han tar til orde for å legge ned Kulturtanken og opprette et DKS Norge. I etterkant har Musikkultur kontakta Kulturdepartementet og samtlige medlemmer i familie- og kulturkomiteen på Stortinget med spørsmål om å skrive et innlegg, der de svarer på noen av innspillene fra Skoge. Her er Trine Skei Grandes kommentar:

Meldingen om barne- og ungdomskultur

Regjeringen skal neste høst legge fram historiens første melding til Stortinget om barne- og ungdomskultur. Dette er en anledning til å tenke høyt og fritt om hva som fungerer og ikke fungerer innenfor dette området. Vi er derfor glade for at mange tar til orde og ytrer seg om kunst og kultur for barn og unge.

• Les også: 90 prosent mangler produksjonsmidler til konserter for barn og unge

Kulturtanken – viktig for departementet

I arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldingen legger vi vekt på å møte, lytte til og få skriftlige innspill fra både kommuner, fylkeskommuner og et stort mangfold av aktører på kunst- og kulturfeltet. Men, kanskje aller viktigst – vi henter innspill fra barn og unge selv. Kulturtanken er en viktig og sentral aktør for oss i dette arbeidet. I tillegg til å forvalte de statlige midlene til Den kulturelle skolesekken (DKS) bistår de departementet med faglige råd og veiledning, og gjennomfører satsinger som er viktige for oss på nasjonalt nivå. Den helt ferske rapporten «Barn og unges stemmer – kunst og kultur» er et eksempel på dette.

• Les også: Er det plass til Plopp i framtidas skolesekk?

Kulturpolitikken omfatter også barn og unge

Målene for den nasjonale kulturpolitikken omfatter i høyeste grad også barn og unge.

Ett eksempel er regjeringens satsing på kulturelt mangfold. Vi har som mål at alle barn og unge skal ha tilgang til et kulturtilbud med høy kvalitet, aktualitet og relevans, og få anledning til å delta og utfolde seg i et fritt og uavhengig kulturliv. Vi har foreslått som et tiltak at Kulturtanken skal forvalte en søknadsbasert ordning for inkludering i kulturlivet. Vi ønsker å senke terskelen for deltakelse i kunst og kultur for barn og unge innenfor alle kunstformer/uttrykk/kulturaktiviteter. Kulturtanken har både ressurser og kompetanse til å bidra i dette arbeidet.

• Les også: Hva har regjeringen gjort for kunsten og kulturen?

Kulturtankens rolle som forvalter av DKS skal drøftes

DKS er virkemiddelet vi har for å sikre formidling av profesjonell kunst og kultur til alle barn og unge gjennom skolen. Det er kommunene og fylkeskommunene som er i førersetet for denne ordningen. Det er kommunene og fylkene som velger hvilket tilbud barn og unge skal få gjennom DKS, og det er de som fastsetter hvordan ordningen skal innrettes lokalt. Regjeringen mener dette er en styrke med ordningen.

Samtidig er det viktig å se helheten nasjonalt. Vi er avhengige av at det tenkes på tvers av ulike forvaltningsnivåer og sektorer. Behovet for å styrke dette perspektivet førte til opprettelsen av Kulturtanken, og vi ser at vi nå får økt kunnskap om DKS-ordningen. Det er alltid nødvendig å vurdere store tilskuddsordninger jevnlig og se på om vi når målene med ordningene nasjonalt. Dette gjelder også DKS, som vil være et tema i den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen. Kulturtankens rolle som forvalter av DKS-ordningen vil være naturlig å drøfte i denne sammenhengen. Det betyr ikke at vi skal legge ned Kulturtanken som etat.

• Les også: Musiker til aksjon for lønnsfohandlinger i DKS

Må se sammenhenger

DKS må også ses i sammenheng med øvrige virkemidler og tiltak på barne- og ungdomskulturområdet – herunder kulturskolen. Derfor er barne- og ungdomskulturmeldingen et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og likestillingsministeren og kunnskaps- og integreringsministeren.

Trine Skei Grande (V) er kultur- og likestillingsminister