– Vi har aldri sett et så stort omfang av vold mot kunstnere ⋆ Kontekst
En afghansk mann spiller på et instrument
Den afghanske folkemusikeren Fawad Andarabi ble drept tre dager etter at Talibans talsperson uttalte at «musikk er forbudt i islam». Foto:Ikemba Zaza/Twitter
Kronikk

– Vi har aldri sett et så stort omfang av vold mot kunstnere

Musikk er fremdeles kunstformen hvor flest kunstnere blir utsatt for drap, vold, forfølgelse, trakassering og fengsling.

I Unesco-publikasjonen Re-Shaping Policies for Creativity: Address culture as a global public good siteres Irene Khan, FNs spesialrapportør for ytrings- og meningsfrihet:

«Forestill deg en verden uten forfattere, dramatikere, skuespillere, musikere, filmskapere og billedkunstnere. Ingen komedie, tegneserier eller satire.

Hvordan kan vi forme nye fortellinger, utforsker nye ideer og oppdage nye perspektiver hvis de som tør å uttrykke seg annerledes er undertrykt?

Uten frihet til å skape, kan vi ikke sikre at ulike uttrykk blir hørt, sett, opplevd til glede og forargelse og verdsatt av alle.

Kreativitet gir næring til mangfold. Det er essensen av frihet, ikke bare for individet, men også for demokratiske, inkluderende samfunn».

Dette utdraget sammenfatter kunsten og kulturens betydning for et fritt, åpent og demokratisk samfunn, og beskriver drivkraften for Freemuse sitt arbeid for å forsvare retten til kunstnerisk ytringsfrihet.

The State of Artistic Freedom

Hvert år gir Freemuse ut rapporten The State of Artistic Freedom. I denne rapporten sammenfatter Freemuse sitt viktigste arbeid gjennom det foregående året, som er å overvåke og dokumentere situasjonen for kunstnere og deres frihet til å ytre seg over hele verden.

Rapporten brukes av FN, EU, Unesco, menneskerettighetsorganisasjoner, aktivister og kunstnere i arbeidet for å forsvare denne svært viktige friheten.

Samfunn uten tilgang til kunst og uten muligheter for kunstnere til å skape og dele det de skaper, slik det nå er i f.eks. Afghanistan, et samfunn uten frihet, demokrati og respekt for menneskerettighetene.

I Norge tar vi disse frihetene som en selvfølge og Kulturmeldingen «Kulturens kraft» slo fast at:

«Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggjande kraft, og kulturpolitikken skal bygges på ytringsfridom og toleranse. Kulturlivet og sivilsamfunnet er føresetnader for danning og ei opplyst offentlegheit, og dermed ei investering i demokratiet. Kulturen skal vere fri, med personleg engasjement og frivilligheit som grunnlag.»

Internasjonale konvensjoner skal sikre kunstnerisk ytringsfrihet. Men selv om de fleste av verdens land har sluttet seg til disse konvensjonene, er det dessverre et stort flertall av verdens land som ikke respekterer og overholder de beskyttelsene og de rettighetene disse konvensjonene skal gi kunstnere og deres publikum.

Det store bildet viser at 1251 kunstnere ble utsatt for brudd på sin kunstneriske ytringsfrihet og brudd skjedde i 103 land. 39 kunstnere ble drept, 119 ble fengslet, 253 ble varetektsfengslet, 133 ble tiltalt, 138 ble forfulgt, 75 ble truet og trakassert, 24 ble fysisk angrepet og 3 ble bortført.

Musikk er fortsatt den kunstformen hvor flest kunstnere blir utsatt for drap, vold, forfølgelse, trakassering og fengsling. Hele 31 % av bruddene på kunstnerisk ytringsfrihet skjedde mot musikere.

2021: Vold mot kunstnere rekordhøyt

2021 var et år med vold mot kunstnere og publikum, og tragedier av et omfang som vi ikke har sett i løpet av de 24 årene Freemuse har dokumentert brudd på kunstnerisk ytringsfrihet.

Året ble naturlig nok særlig preget av hendelser som kuppet i Myanmar i februar 2021 og Talibans maktovertagelse i Afghanistan 15. august 2021.

I et intervju med Freemuse 1. februar i år, sa Ko Aye Win, medlem av Rap mot Junta:

«Å leve under juntaen er så kvelende at jeg som kunstner verken kan drømme eller skape. Ekte kunstnere bør ha en grenseløs fantasi for å skape kunst, men når landet vårt fikk et urettferdig system, har det vært som om vi har «en krøll som stikker inn i nesene våre». Vi kan ikke puste fritt. Vi kan puste gjennom munnen, men den er luktfri. Det er ingen følelse, lukt eller smak. Som kunstnere lever vi enten i mørket [under juntaen] eller kjemper tilbake.»

I kjølvannet av statskuppet 1. februar 2021 dokumenterte Freemuse 39 tilfeller hvor kunstnere i Myanmar ble utsatt for grov vold og undertrykkelse som følge av å uttrykke fredelig uenighet mot general Min Aung Hlaings militærstyre.

Minst 33 kunstnere ble varetektsfengslet og stilt for retten av militærjuntaen. Dette inkluderer 18 kunstnere som ble siktet for «hets mot en statsansatt».

Freemuses overvåknings- og dokumentasjonsarbeid har avdekket at en rekke kunstnere som ble arrestert av juntaens folk, og som ble utsatt for tortur og annen grusom og umenneskelig behandling, inkludert seksuell vold.

Målrettede angrep mot musikere

Etter at Taliban kom tilbake til makten i Afghanistan i august 2021, har de lagt ned forbud mot all kunst, fremføring av kunst og publikums bruk av kunst. Dette har medført at minst syv afghanere har blitt drept fordi de har gledet seg over å ta i bruk sine kulturelle rettigheter.

I et Freemuse-intervju i september 2021, sa Omaid Sharifi, leder av ArtLords, kunstner, kurator og menneskerettighetsaktivist:

«Dagen da Taliban tok over, malte teamet mitt et veggmaleri i Kabul. Det var en helt vanlig dag for oss. Bare noen dager før 15. august hadde vi en utstilling på den internasjonale ungdomsdagen. Det var en helt normal ting for oss å gå ut på gatene i Kabul og begynne å male. Vi visste imidlertid at Taliban ville forby ethvert kunstuttrykk og straffe kunstnere. I et miljø der Taliban har makten, er det ingen plass til kunst og kultur. Og det var det som skjedde etterpå maktovertagelsen. Da Taliban tok kontroll over Kandahar i sør, drepte de en komiker. I nord drepte de en sanger. De har stoppet enhver utstilling av kunst.»

Omaid Sharifi lever nå i eksil i USA, men ArtLords fortsetter sitt kunstneriske arbeid for demokrati og ytringsfrihet i Afghanistan.

Gjennom sin «islamske veiledning» og påstanden om at «musikk er forbudt i islam», har Taliban satt i gang målrettede angrep musikere generelt og kvinnelige musikere spesielt.

Mange kunstnere har tydd til selvsensur, de har ødelagt eller skjulte sine kunstverk, og svært mange afghanske kunstnere har blitt tvunget til å flykte til utlandet.