Vårens vakreste eventyr? ⋆ Kontekst

Vårens vakreste eventyr?

FORBUNDSLEDERSPALTEN:

Hvorfor bruker vi dager, og ofte netter og helger, på å diskutere, forklare, krangle – og noen ganger streike?

Her i landet har vi brukt forhandlingssystemet siden 1935. Da ble det som i dag er LO og NHO enige om alle de viktigste prinsippene i norsk arbeidsliv: retten til forhandlinger, fredsplikt i periodene mellom forhandlingene, retten til å streike og mye annet.

Annethvert år, slik som i år, reforhandler vi tariffavtalene våre. En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår, som for eksempel minstelønnsbestemmelser, rettigheter i forbindelse med pensjon, arbeidstid, overtidsbetaling, velferdspermisjoner og videreutdanning.

Vi som representerer arbeidstakerne har noen prioriteringer, mens våre motparter har andre. Hver fagforening kan ha egne saker som er viktige for dem.

I år er den viktigste saken spørsmålet om lønn og fordeling av lønnsøkningene. Hvor mye skal fordeles? Hvem skal få mest? Hvor mye skal vi fordele ved sentrale forhandlinger? Hvor mye skal overlates til lokale parter? Vi ønsker selvfølgelig å prioritere våre medlemmer. Vi bruker derfor mye tid og krefter på å samle relevante fakta, finne gode argumenter for hvorfor den jobben våre medlemmer gjør er viktig, og hvorfor disse gruppene fortjener økning i lønnen og/eller andre forbedringer i sine avtaler.

Natt til første mai vet vi om vi har en ny avtale eller om vi ikke greier å bli enige. Er vi fremdeles uenige, går oppgjøret til mekling og det blir nye dager og netter hos Riksmekleren. Han eller hun vil da prøve å finne en løsning som alle kan enes om. Greier ikke Riksmekleren dette, blir det streik. Da er det fagforeningenes felles kraft og samhold som avgjør om vi får gjennomslag for våre krav.

Jeg håper selvfølgelig på en løsning allerede i april, men er forberedt på det meste. Vi i MFO har de siste årene gjennomført mange meklinger og flere streiker. Sammen er vi sterke, og sammen kjemper vi fram stadig bedre betingelser for våre medlemmer.

Ha en fin vår alle sammen!

Spalten sto først på trykk i Musikkultur nr 3/2018, som kom ut 27. april.