Utsetter åndsverklov til høsten ⋆ Kontekst

Utsetter åndsverklov til høsten

Regjeringen legger ikke fram forslag til ny åndsverklov før sommeren likevel.

Stortingets familie- og kulturkomite trenger mer tid, og utsetter å behandle den omstridte åndsverkloven til høsten. Komiteen hadde opprinnelig frist til å levere innstilling til Stortinget til 1.juni, men etter at komiteen har fått mange innvendinger og innspill, utsettes saken til høsten, ifølge NTB.

Flere kunstnerorganisasjoner har reagert kraftig på flere formuleringer i loven. Først var det formuleringen som overdro retten til åndsverkt il arbeids- eller oppdragsgiver. Det er allerede klart at kulturkomiteen vil innstille på å droppe denne paragrafen. Men rettighetshaverne (blant annet komponistene) har også reagert på at loven ville gi fritak for åndsverk brukt i klasserom.

I forslaget til ny åndsverklov var det denne setningen (i paragraf 43) som kunstnerne ville stryke: «Fremføring og overføring i ordinær klasseromsundervisning anses å skje innenfor det private området.»

Les også: Staten må ikke bruke åndsverkloven til å spare penger

Komiteen har nå altså utsatt behandlinga til høsten, sannsynligvis til etter Stortingsvalget 11.september.