Uryddig korsatsing ⋆ Kontekst
ETTERLYST: I høst inviterte statssekretær Bjørgulv Borgundvaag til strategimøte for korfeltet. Her ble en opprydding i støtteordningene sterkt ønsket, men korstrategien og en eventuell opprydding lar fortsatt vente på seg, skriver Koralliansen.
ETTERLYST: I høst inviterte statssekretær Bjørgulv Borgundvaag til strategimøte for korfeltet. Her ble en opprydding i støtteordningene sterkt ønsket, men korstrategien og en eventuell opprydding lar fortsatt vente på seg, skriver Koralliansen. Foto: Wenche Nybo, KUD

Uryddig korsatsing

MENING: I dette innlegget etterlyser Koralliansen en opprydding i støtteordningene på korfeltet, som gjør det mulig å bygge profesjonelle kor og satse på bredden – samtidig.

I Kulturrådets tildeling for musikkensembler i 2016 ser vi at Regjeringens satsing på profesjonelle, regionale kor i Trøndelag og Nord-Norge fremdeles går gjennom Kulturrådet. Dette er så langt det eneste vi har sett av vesentlig betydning fra Regjeringens korsatsing, og dessverre fremstår det som en detaljstyring av Kulturrådet som spiser av søkbare midler som i utgangspunktet burde være interessante for flere av våre medlemskor.

En regional satsing på profesjonelle kor er absolutt velkommen, men bør ikke foregå på denne måten, og en slik satsing alene gagner ikke hele korfeltet. Når så store summer av en søkbar pengepott går til slike satsinger blir det uoversiktlig for koroganisasjonene og medlemskorene hvordan ordningene fungerer og hvem som kan søke på hva. På strategimøtet hos departementet høsten 2015 ble en opprydding sterkt ønsket, men korstrategien og en eventuell opprydding lar fortsatt vente på seg.

Les også: Mye kan bli bedre i kor-feltet

Det er blitt skrevet en god del om den armlengdes avstanden mellom Kulturdepartementet, Stortinget og Kulturrådet, der også nylig avgåtte leder Yngve Slettholm har kritisert Stortingspolitikere i Ballade. Men i Korsatsingen ser vi dessverre enda et eksempel på at prinsippet ikke blir overholdt ordentlig. Slettholms utsagn om å være «passe prinsipiell» hos Ballade i februar er etter Koralliansens mening ikke prinsipielt nok.

Slik korsatsingen ser ut foreløpig er det kun et smalt felt innenfor Kor-Norge som har nytte av den, og vurderingene til Kulturrådet er både lite transparente, i tillegg til at tildelingene ikke er etterprøvbare. Vi ønsker som sagt en satsing på profesjonelle velkommen, men for oss er det viktig at den kobles sammen med bredden og med kororganisasjonenes satsinger. På rådets siste tildeling har bare et fåtall av de mer ambisiøse amatørkorene fått støtte, og det er vanskelig for disse å vite hvor de skal henvende seg, og hvordan satsingen skal treffe dem. Hvis det er et politisk ønske med etablering av flere profesjonelle kor bør en slik satsing gå direkte over statsbudsjettet, heller enn at Regjeringen dikterer Kulturrådet på detaljnivå.

Den nye kulturministeren har en gyllen anledning til å rydde opp i støtteordningene på korfeltet, med relevante kategoriseringer og en ryddig, ansvarlig oppbygging av et profesjonelt miljø. Foreløbig har ikke satsingen vært slik.

Sendt av Ung i Kor med støtte fra øvrige partnere i Koralliansen: Norsk Sangerforbund, Norsk Sangerforum, Norges kirkesangforbund og Foreningen Norske kordirigenter, FONOKO. Ung Kirkesang stiller seg også bak innlegget.