Ullevål sykehus forsker på om musikk hjelper folk med demens ⋆ Kontekst
Notis

Ullevål sykehus forsker på om musikk hjelper folk med demens

Programmet «Demenskoret» har vist at musikk er et lovende behandlingsalternativ for personer med demens. Nå skal Ullevål sykehus forske på dette.

NRK-programmet har økt samfunnets forståelse for hva en demenssykdom medfører, skriver Oslo universitetssykehus.

Ullevål sykehus skal forske mer på sykdommen etter programmet. Planen for studiet er å teste effektene av preferansebasert musikk som presenteres for pasientene enten «live» eller innspilt via en høyttaler.

Får man demens er det en svært høy risiko for å utvikle delirium – en forstyrrelse i oppmerksomhetsfunksjonen. Ullevål sykehus mener det trengs mer kunnskap om effekten av andre behandlingsalternativer, som musikkterapi, til pasienter med delirium. Pilotprosjektet inkluderer derfor 20 pasienter med delirium.

– Det unike med vår studie er at vi inkluderer en meget sårbar gruppe, akuttinnlagte pasienter, mange av dem med demens, skriver Oslo universitetssykehus i pressemeldingen.

Pilotprosjektet som pågår utover våren i 2023.