Timani-metoden er viktig for oss musikere ⋆ Kontekst
Timani-motsvar
Artikkelforfatterne retter kritikk mot en Kontekst-artikkel publisert tidligere denne uken. Foto:Faksimile Kontekst.no
Kommentar

Timani-metoden er viktig for oss musikere

Vi kan ikke på noen måte kjenne oss igjen i kritikken i Kontekst sin beskrivelse av Timani, skriver artikkelforfatterne.

• Dette er en kommentar til artikkelen «De fikk traumeterapi under kontroversiell musikermetode. Nå snakker de om hvor galt det var». Les hele artikkelen her.

• Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger

Gjennom et oppslag i Kontekst er vi gjort kjent med kritikk mot både Timani-metoden og ikke minst mot Tina Margreta Nilssen, en kritikk vi ikke på noen som helst måte kjenner oss igjen i – og alle av oss har gått Timani-utdanningen, noen også sammen med kritikerne, helt fra første kullet i 2013, og frem til oss som går utdanningen i dag.

Vi kjenner alle Tina som en kunnskapstørst og nysgjerrig gründertype. Hun har maktet å skape en helt ny bevegelseslære for musikere, en metode som allerede har seilt opp internasjonalt som et supplement til hovedinstrumentundervisning og et veldig godt alternativ til de godt etablerte metodene Alexanderteknikk og Feldenkrais.

Samtidig har Tina kontinuerlig vært, og er, interessert i studentenes opplevelser og tilbakemeldinger. Det er viktig å understreke at vi som Timani-studenter hele veien har blitt oppfordret til kritisk og selvstendig tenkning, og vi har ofte hatt gode og fruktbare diskusjoner, der alle studenters synspunkt oppleves som verdsatt. Tina og instituttet har kjørt jevnlige evalueringer, og tilbakemeldingene fra disse har etter vår erfaring alltid blitt lyttet til, og endringer er gjort underveis.

I tillegg til sine mange utdanninger og kurs, henter Tina informasjon fra flere ulike retninger innenfor funksjonell anatomi, trening og helse, men også empiriske og erfaringsbaserte perspektiv. Timani-utdanningen og Timani-timene hos Tina er kunnskapsbaserte, med mye konkret informasjon om anatomi og bevegelseslære knyttet til musikkutøving.

For oss som startet Timani-utdanningen i perioden 2013–2019 inviterte studiet også til et dykk i oss selv og hvem vi er som musikere. Kropp-sinn-forbindelsen er noe alle utøvende musikere vil anerkjenne som grunnleggende for det vi driver med. Dette fikk vi adressert gjennom coaching, delerunde for de som ønsket det, bevisstgjørende øvelser, samt hvilepauser der meditasjon kunne inngå som en metode for avspenning. Men dette ble aldri tvunget på oss og det ble hele tiden tydeliggjort at disse teknikkene ikke var Timani, men en mulighet for oss til personlig utvikling ved siden av det som var selve studiet, nemlig anatomi, øvelser og bevegelsesanalyse i spill og sang. Flere av oss valgte å gjøre mindre av disse teknikkene for personlig utvikling, noe som Tina tydelig kommuniserte var helt i orden. Andre studenter ble ivrige på å gå mer i dybden og valgte å fordype seg mer i teknikkene for personlig utvikling både under og etter studiene.

Det er også viktig å understreke at de av oss som studerer Timani for øyeblikket, aldri har benyttet avspenning eller meditasjon i pausene eller mottatt coaching, da alt dette ble fjernet fra studieplanen i 2020/21. De kritiske uttalelsene i artikkelen ligner absolutt ingenting vi har opplevd.

Timani-utdanningen er et forholdsvis kort, samlingsbasert deltidsstudium. Men til tross for antallet dager med undervisning, har vi alle fått med oss utrolig mye ny og verdifull yrkesrettet kunnskap. Flere av oss har undervisnings- og musikerjobber der vi drar nytte av denne kunnskapen og noen av oss har også fått jobb som Timanilærere ved ulike musikkinstitusjoner.

Som musiker jobber vi alle sammen med små detaljer når det kommer til å forbedre teknikk, klang, pust og musikalsk uttrykk på et instrument eller gjennom vår stemme; Studiet var derfor fullpakket. Vi pugget anatomi, og vi øvde på koordinasjonsøvelser for å få kontroll over svært spesialiserte, finmotoriske bevegelser. Vi lærte også om hvordan kroppen reagerer under stress, og ulike teknikker for å håndtere dette. I tillegg lærte vi å undervise Timani-øvelsene, noe våre elever ved ulike institusjoner drar stor nytte av.

Vi opplever det som en grunntanke bak Timani at musikeren skal få kunnskaper som gjør det mulig å ta vare på seg selv gjennom en lang karriere og endrede livsfaser. Vi som tok sertifiseringen fra 2015 skrev under en avtale som blant annet minnet oss om at også vi selv var ansvarlige for å kontakte helsevesenet dersom vi trengte helsehjelp. Vi opplevde det som ryddig. Flere ganger under studiet ble vi påminnet om vårt eget ansvar, men vi følte oss samtidig svært ivaretatt av Tina og de andre lærerne ved instituttet hele veien.

Når det gjelder opplevelsen av å gjennomgå utdanningen, vil vi fremheve at miljøet var og er sammensveiset og mangfoldig, inkluderende og åpent studentene imellom. Fra lærernes side er fokuset på å bidra til å skape en trygg plattform for læring av anatomi, bevegelseslære, musikalitet og formidling – med Timanis mer enn 100 øvelser som det sentrale.

Vi kjenner ikke igjen den kritiske måten lærestoffet, metodene eller miljøet blir beskrevet i artikkelen i Kontekst. Samtidig er beskrivelsen av Tina Margareta Nilssen uendelig langt unna den Tina vi har lært å kjenne. Vi kjenner oss ikke igjen i påstanden om at det skal ha foregått noe utilbørlig.

Ingrid Trøym Lereim, hovedtillitsvalgt for Creo i Lier kommune, cand. musicae pianolærer i Lier kulturskole
Tuva Semmingsen, operasanger, stemmefysiologilærer og sanglærer ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) og 1.-amanuensis ved Griegakademiet
Johannes Martens, cellist i Oslo-Filharmonien
Beate Mordal, Operasanger, denne våren på Covent Garden og Aix-en-Provence
Dr. Christine Fish Moulton, Professor of flute, teacher of Body Mapping and Timani, Mansfield University of PA
Cecilie Halvorsen, Kulturskolelærer, Knuden Kristiansand kulturskole og PhD-stipendiat, musikkpedagogikk ved UiA/Knuden Kristiansand kulturskole
Elisabeth Holmertz, sanger, Ph.d.
Marte Lovise Elnan Aune, sanglærer, Inderøy vgs.
Tonje Eero Hove, sopran i Trondheim Vokalensemble og frilans sopran
Christine Clancy, frilansfløytist, Effortless musician
Maria Berglund, grunnlegger av Stemmespesialisten
Mai-Britt Wagnhild, sanger, sangpedagog og Timanilærer ved Heimdal vgs. i Trondheim
Dorina Komani, førsteamanuensis akkompagnement, Universitetet i Stavanger
Paula Cuesta, cellist i operaorkesteret i Den Norske Opera
Mildred Marita Ramberg Røthe, frilans sanger og kordirigent
Paul Kirby, Massør og Sangpedagog, Stemmepesialisten og frilans sanger
Johanna Becker, fiolinist og pedagog
Magnus Dorholt Kjeldal, sanger
Lene Myhre Strand, saksofonist i Sjøforsvaret, grunnlegger av Musikerhelse
Aina Davidsen, utøvende saksofonist, komponist, lærer
Mathias Vistnes, sanger, student
Bjarne Bergheim, sanger, Personlig Trener
Karin Petersdotter Eriksson, frilans bratsjist
Lena Wiik, hornist
Vibeke Breian, førsteamanuensis i klassisk saksofon ved Norges musikkhøgskole, underviser også Timani samme sted
Gry Lille-Homb, sanger, sangpedagog
Stephanie Roux, pianist, klaverpedagog
Bianca Linderholm, frilans cellist
Ilze Jaunzeme, organist, pianist
Augustine Rikkeliva Nygaard, sanger, pedagog
Christer Aanestad, sanger og sangpedagog
Hannah Murray, fiolinist, grunnlegger av Corpsonore Marieke van Diepen, sanger, CVT-lærer, sangpedagog
Lindsay McKenzie, skuespiller
Philippe Gaspoz, pianist, kulturadministrator
Jonas Hitzlberger, pianist, pedagog

Dette innlegget har blitt redigert. I det opprinnelige innlegget sto det «I tillegg til sine mange utdanninger og kurs, henter Tina informasjon fra flere ulike vitenskapelige retninger innenfor funksjonell anatomi, trening og helse, men også empiriske og erfaringsbaserte perspektiv.» Kontekst har fjernet ordet ‘vitenskapelig’.