Telemarksforsking: «Fylkestinget i Innlandet velger en annen modell enn anbefalt for organiseringen av DKS» ⋆ Kontekst
Anne-Sofie Hjemdahl og Ola K. Berge i Telemarksforsking.
Anne-Sofie Hjemdahl og Ola K. Berge i Telemarksforsking. Foto: Telemarksforsking

Telemarksforsking: «Fylkestinget i Innlandet velger en annen modell enn anbefalt for organiseringen av DKS»

VÅR MENING: Det er litt overraskende at Innlandet valgte å gå imot anbefalingen om å organisere Den kulturelle skolesekken (DKS) som et fylkeskommunalt foretak, skriver Anne-Sofie Hjemdahl og Ola K. Berge i dette innlegget.

Innlegget ble først publisert som en sak på telemarksforsking.no.

Fylkestinget i Innlandet vedtok i slutten av april å legge DKS inn i forvaltningen. Dette strider mot anbefalingene fra Telemarksforsking, Creo og Skuespillerforbundet. Daglig leder i Turnéorganisasjonen i Hedmark, Håkon Skoge, har også i et intervju med Musikkultur i fjor høst uttrykt seg kritisk til den modellen Innlandet nå har valgt for DKS-ordningen.

DKS som fylkeskommunalt foretak

Telemarksforsking har i rapporten «Uttrykk, inntrykk, avtrykk» utredet hvilken modell for organisering og forvaltning av DKS som vil være tjenlig i framtiden i det nylig sammenslåtte fylket, siden Hedmark og Oppland hadde ulike modeller for Skolesekken. Med utgangspunkt i et empirisk materiale, basert på både kvantitative og kvalitative data fra dokumentstudier, intervjuer og to elektroniske spørreundersøkelser til DKS-kontakter og kunstnere, anbefalte Telemarksforsking fylkeskommunen å velge en modell der både forvaltning og praktisk organisering av DKS er lagt til et fylkeskommunalt foretak.

Ivareta avstanden mellom politisk nivå og praktisk organisering

Det er litt overraskende at Innlandet valgte å gå imot anbefalingen om å organisere DKS som et fylkeskommunalt foretak. Det var rådet vi i Telemarksforskning ga i rapporten for å sikre en sterk, vital og uavhengig DKS-enhet. Anbefalingene fikk også tilslutning fra Creo og Skuespillerforbundet. En viktig grunn for rådet er at vi mente at det er lettere å ivareta avstanden mellom det politiske nivået og den praktiske organiseringen i DKS gjennom en foretaksmodell.

Kan regionreformen ha noe med saken å gjøre?

Det har vært rettet mye kritikk mot en desentralisering av kulturpolitikken. Men interessant nok, kun få dager før forslaget om regionreformen for kulturfeltet skulle lanseres, reverserer regjeringen reformen. Det skjer etter massiv motstand mot at fylkeskommunen skal dele ut de fleste av kulturkronene. Det er, fra et kulturpolitisk ståsted, vanskelig å ikke se fylkestingets avgjørelse i lys av den planlagte reformen. Kanskje ville også utfallet av DKS-organiseringen blitt annerledes hvis avgjørelsen skulle vært fattet i dag, etter reverseringen?

Anne-Sofie Hjemdahl og Ola K. Berge er seniorforskere ved Telemarksforsking og står bak utredningen om DKS i Innlandet