Tariffoppgjøret er i gang: Creo godtar ikke et nulloppgjør ⋆ Kontekst
CREO-LEDER:  – Vi håper vi skal greie å få til noe på pensjon i tariffområdet Spekter. Vi har en midlertidig avtale som har vart i fire år, og det er på tide å få landa denne saken. Protokollteksten sier at vi skal ha en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsordning, forteller Hans Ole Rian.
CREO-LEDER: – Vi håper vi skal greie å få til noe på pensjon i tariffområdet Spekter. Vi har en midlertidig avtale som har vart i fire år, og det er på tide å få landa denne saken. Protokollteksten sier at vi skal ha en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsordning, forteller Hans Ole Rian. Foto: Rune Eriksen

Tariffoppgjøret er i gang: Creo godtar ikke et nulloppgjør

Moderasjon er stikkordet for årets tariffoppgjør. – Men en viss økning i reallønna, det skal vi ha, i alle våre områder, sier Creo-leder Hans Ole Rian.

I år er det såkalt hovedoppgjør. Det betyr at alle tariffavtalens bestemmelser er oppe til forhandling, ikke bare lønnsnivået. For Creo er blant annet pensjon og helge- og kveldstillegg viktige kampsaker.

Pensjon og ulempetillegg

– Vi har en del krav til tekstlige endringer i hovedavtalene, men det er klart at det er vanskelig å levere krav til tekstlige endringer hvis disse kravene har en kostnad som spiser opp det som skal gå til lønnsøkning, påpeker Rian.

De tekstlige endringene dreier seg blant annet om helge- og kveldstillegg i kommunal sektor. Disse kravene er særlig viktige for helsevesenet, men også for yrkesgrupper som kulturskolelærere. I tariffområdet Spekter er pensjon et sentralt tema. Orkestrene og Operaen er virksomheter som tilhører Spekter.

– Vi håper vi skal greie å få til noe på pensjon nå. Vi har en midlertidig avtale som har vart i fire år, og det er på tide å få landa denne saken. Protokollteksten sier at vi skal ha en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsordning, forteller Rian.

Svak reallønnsvekst

Forhandlingene i det såkalte frontfaget ble ferdige 21. august. Frontfaget legger normen for de andre tariffoppgjørene. Lønnsramma i frontfaget er satt til 1,7 prosent. Det innebærer for de fleste en svak reallønnsvekst.

– Røft regna bli det en lønnsøkning per person på 1000 koner per år i kommunal sektor, forklarer Rian.

Han mener det er lite trolig at yrkesgrupper som lærere og helsepersonell vil godta et nulloppgjør eller en eventuell reallønnsnedgang, sjøl om koronakrisa har hatt negativ effekt på økonomien.

– Mange har lagt inn en betydelig innsats langt utover det som er forventa i de forskjellige stillingene. Jeg tror ingen av disse gruppene vil godta et nulloppgjør. Det tror jeg heller ikke Creos medlemmer vil, sier Rian.

Forhandlingsfristen nærmer seg

Forhandlingsfristen i staten og kommunal sektor (KS) er 15. september. Det ble oppnådd enighet i A-delsforhandlingene i tariffområdet Spekter 27. august. Forhandlingene fortsetter ute i de ulike virksomhetene. Oslo kommune er eget tariffområde, og forhandler parallelt med KS. Kirkelig sektor (KA) forhandler etter at de andre oppgjørene er i havn.