Talentutvikling – for hvem? ⋆ Kontekst

Talentutvikling – for hvem?

Bjørg Bøe og Maria Sjøberg ved Ås kulturskole reagerer på at få blåsere er tatt inn på Musikkhøgskolens talentutviklingsprogram i år. De etterlyser større tydelighet om prioriteringer og opptakskriterier.

– Jeg sliter i det hele tatt med å motivere elevene mine til å søke Talentutviklingsprogrammet Unge Musikere (TUP) på Musikkhøgskolen (NMH). En av mine elever ble godkjent i fjor og ble oppfordret til å søke i år. Han ble godkjent igjen, men fikk ikke plass. Det hjelper altså ikke å være god nok. NMH har faktisk ikke det tilbudet de sier de har, mener hornlærer Bjørg Bøe.

– Gi elevene en positiv opplevelse

Hennes kollega Maria Sjøberg sendte noe motvillig tre av sine fløyteelever til prøvespill. Hun veit hvor mye det koster av tid, mentale forberedelser og mulige skuffelser. To av elevene fikk brev i posten om at de var kvalifisert. Ingen kom inn.

I år er det tatt inn 22 strykere og 7 blåsere på NMHs talentutviklingsprogram for klassiske utøvere. 100 prosent av de som søkte på stryk fikk plass, mens 23 prosent av blåserne som søkte kom inn.

– Musikkhøgskolen må være tydeligere på hva de unge søker på, de må si noe om hvor mange plasser det er på forhånd og være åpne om at de prioriterer strykere, hvis det er det de gjør. Veit man at det er to eller ingen plasser til veldig mange søkere på et instrument, justeres forventningene deretter. Hvis en elev blir godkjent, må man kunne forklare at «kvalifisert» faktisk betyr at han eller hun har gjort et godt prøvespill, men at deres instrumentgruppe ikke har plass til flere dette året. De unge må tas på alvor og det må kommuniseres ordentlig i forkant og etterkant av et prøvespill. Vi er alle i samme båt; hvis vi skal «mate» Musikkhøgskolen med flinke elever, må de vise oss at elevene får en positiv opplevelse av prosessen med å søke, sier Maria Sjøberg.

– Har hatt for få strykere

Studie- og FOU-sjef ved NMH, Kjetil Solvik, forteller at TUP legger stor vekt på instrumentbalanse og samspillmuligheter når det tas inn nye kull. Programmet går over to år, den totale fordelingen på de to kullene for klassisk musikk er 23 strykere og 19 blåsere.

– Tidligere har vi hatt et for lavt antall strykere på TUP. Vi har snakka om å bygge opp strykertallet, særlig med tanke på å få et funksjonelt orkester. Det er først nå vi er på et tilfredsstillende nivå. Men det er ikke sånn at vi bare skal ta opp strykere, sier Kjetil Solvik om det store antallet strykere som er tatt opp ved TUP i år.

Av 22 strykere som søkte kom alle inn, mens blant de 30 blåserne var det 7 som ble tatt inn.

– Det vi må ta hensyn til ved opptak er instrumentbalanse, søkning og lærerkapasitet. Søkertallet på TUP blir stadig høyere, og det er stadig flere kvalifiserte vi ikke kan gi et tilbud. Vi har i dag strekt oss en god del lenger enn det vi har finansiering til fra departementet, forteller Kjetil Solvik.