Thomas Bergsten Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Thomas Bergsten

Thomas Bergsten med rart instrument

Intervju 19.12.22

Thomas Bergsten er glad for å fortsatt ha penger til strenger på gitaren

Han er multikunstner, men kunsten å stramme inn livreima enda mer mestrer han ikke.