Sosiale medier Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Sosiale medier

Tiktok

Notis 28.09.22

Tono har inngått avtale med Tiktok

Avtalen har tilbakevirkende kraft.

Intervju 17.11.21

– Det var en milepæl da Bransja prat ble omtalt på VG.no

Facebook-gruppen Bransja Prat har vært et ledende diskusjonsforum for musikkbransjen under pandemien. – Vi tar selvsagt tak dersom noen innlegg blir rapportert, sier Erle Strøm i Hes.