Riksteateret Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Riksteateret

Notis 16.01.23

Riksteatret inviterer inn nye stemmer

Riksteatret jakter på nye dramatiker-spirer og inviterer interesserte til å dele ideer om prosjekter som kan bli til teater – for hele landet.

Notis 14.01.22

Riksteatret satser – sender forestillinger ut til hele landet