Norsk kulturforum Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Norsk kulturforum

Intervju 27.05.24

– Mange steder er det større vilje enn kunnskap om kultur

Kulturleder ønsker en partilederdebatt om kultur før valget neste år.