– Mange steder er det større vilje enn kunnskap om kultur ⋆ Kontekst
Lillestrøm kommune vant prisen Norges kulturkommune 2023. Her mottar ordfører Jørgen Vik (Ap) vandrepokalen fra juryleder Grunde Almeland
Men disse har kunnskap: Lillestrøm kommune ble kåret til Norges kulturkommune av Norsk kulturforum i 2023. Ordfører Jørgen Vik (Ap) mottok vandrepokalen. Foto:Nikolai Grasaasen / Norsk kulturforum
Intervju

– Mange steder er det større vilje enn kunnskap om kultur

Noku-sjef Monica Larsson ønsker en partilederdebatt om kultur før valget neste år. 

– Det er vel få uttrykk som er så sexy som ‘kommunal kulturpolitikk’? 

– Ja, det gjør oss ville i fletta av glede. 

– Hva er det som fikk deg inn på denne nisjen? 

– Jeg har jobbet med kunst og kultur i 20 år. Med festivaler og arrangører i datidens Norsk Rockforbund, og har vært i Kulturrådet og jobbet med kulturøkonomi. 

– Men det man gjør på kunst- og kulturfeltet lokalt har en faktisk effekt på lokalsamfunnet, både når det gjelder trivsel, stedsutvikling og folkehelse.  

– Hva er det som brenner der ute nå? I kommunene altså?  

– Bildet er ganske delt. Mange kommuner satser frisk på kunst og kultur lokalt. Det bygges og restaureres kulturbygg. Ikke bare den nye kunstsiloen i Kristiansand, men et kjempestort kulturlokale i Vestby, som skal være et slags midtpunkt i byutviklingen. 

Monica Larsson
– Lokalpolitikere må få et større kunnskapsgrunnlag om kultur, sier Nokus generalsekretær Monica Larsson. Foto:Elfi Leinan

– Men samtidig, og dette kommer frem i en intern medlemsundersøkelse hos oss, oppgir 81 % av våre medlemmer at de har opplevd budsjettkutt de siste årene. 

– Huff da! 

– Det er jo ikke forskning. Men jeg tror de fleste sektorer innenfor kommunene kan si at det er stram økonomi. Men det som er viktig, er at det settes i gang mange viktige initiativer fra regjeringen – som handlingsplanen for økt deltagelse.

– Så er vi jo også veldig opptatt av at man må se den kommunale og den statlige kulturpolitikken i sammenheng. Og der er det mange kommuner som roper varsku. Vi er bekymret for at mange kommuner må kutte i kulturbudsjettene sine, og står lagelig til for hugg. 

Kulturpolitikere under Kulturytring
Stortingets familie- og kulturkomité på utflukt. Her fra venstre Tage Pettersen fra Høyre, til høyre for han Grunde Almeland fra Venstre, fulgt av Åslaug Sem-Jacobsen (SP) og Kathy Lie (SV). Foto:Karen Gjermundrød

– Men sånn har det jo alltid vært. Kulturen som førsteskansen mot kutt? 

– Ja, og mange lokale politikere tenker at kultur ikke er en lovpålagt oppgave, og derfor så er det på en måte «lett» å kutte.  

– Men vi er opptatt av å si at kultur faktisk er lovpålagt oppgave, for kulturloven sier at det offentlige har ansvaret for at man skal kunne oppleve kunst og kultur der man bor. 

– Disse Kulturytring-arrangementene som er i Drammen annethvert år legges rett før sommerferien, som er vel og deilig. Men er du bekymret for at de kommer på et tidspunkt hvor man er litt ferdig med politikk for sesongen? 

– Nei, faktisk tvert imot. Kulturytring er lagt mandagen etter at Stortinget har sin siste fellessesjon under valgårene. Så valgkampen starter på Kulturytring. Den dagen er helt bevisst.  

Ella Marie Hætta Isaksen, Cliff Moustache og Amanda Delara under Kulturytring i 2023.
Ella Marie Hætta Isaksen, Cliff Moustache og Amanda Delara under Kulturytring i 2023. Foto:Kontekst

– Jeg har vært på begge to Kulturytring-arrangementene, og det har vært veldig stas. Man kommer tett på kulturpolitikerne.  

– Ja! En av utfordringene er å få flere politikere enn de som sitter i kulturkomiteen på Stortinget til å snakke om kultur. Dette er viktig, enten du er næringsminister eller om du er miljøminister, kommunalminister eller kunnskapsminister. Et av våre store mål for 2025 er å arrangere partilederdebatt om kultur. 

– Hvordan opplever du at kunnskapsnivået om kultur blant politikere er, både her i Oslo og i distriktene? 

– Mange steder er det nok større vilje enn direkte kunnskap. Vi er opptatt av at lokalpolitikere skal få et større kunnskapsgrunnlag om kultur. Men mange av disse har et stort hjerte for kommunens idrett, frivillighet, kultur for barn og unge. Du finner ikke noen ordførere som er imot dette, for å si det sånn.