Kulturalliansen Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Kulturalliansen

Nyheter 27.10.22

«Et løftebrudd»: Trettebergstuen kritiseres for bruk av spillemidler

Kulturaktører kritiserer Kultur- og likestillingsministerens flytting av poster over på spillemidlene. Men Trettebergstuen sier det sannsynligvis blir mer penger til kultur.

Nyheter 10.06.22

Kulturdepartementet gir millioner til inkludering av ukrainere i kulturlivet

Lag og foreninger i kulturlivet kan nå motta tilskudd til aktiviteter for og med ukrainske flyktninger.