KitFai Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #KitFai

KitFai i øvingslokalet

Intervju 03.05.22

KitFai: – Musikkens vugge står i øvingsrommet

Mange øver bare når det trengs. Oslobandet har som mål å øve hver mandag, uansett.