Karette Stensæth Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Karette Stensæth

Eldre mann med rød vest over stripete skjorte klapper og ser smilende på eldre kvinne

Nyheter 14.02.22

Kan musikk og lesing lette hverdagen for demensrammede og deres pårørende?

Studien Homeside søker flere hjemmeboende par der en av partene har demens.