Frank Havrøy Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Frank Havrøy

Nordic Voices

Intervju 09.08.23

Nordic Voices: Flatt hierarki, til tider nesten anarki

Også hos Nordic Voices går bølgene noen ganger høyt.