Store kutt i FFUK ⋆ Kontekst

Store kutt i FFUK

Fond for utøvene kunstnere har 20 prosent mindre å dele ut i år enn i fjor.

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere i Norge. Fondets eneste inntektskilde er en lovbestemt avgift, som Gramo krever inn. Disse avgiftene har fått inn betydelig mindre penger de to siste årene, og fondet må derfor redusere på både drift og bevilgninger.

– Det er dramatisk for de profesjonelle frilansutøverne i Norge, skriver fondets daglige leder Bjørg Eriksen i en pressemelding.

Mindre å dele ut

Nedgangen i midler går blant annet ut over midler til prosjektstøtte musikk og til innspillingsstøtte. Begge disse reduseres ifølge Eriksen med nesten en firedel. De totale bevilgningene reduseres med seks millioner, fra 30,7 millioner i fjor til 24,6 i år.

Fondet må nå sette på bremsene for å drive forsvarlig, skriver Eriksen.

Langt mellom avregningene

Fondets eneste inntekt kommer fra en lovbestemt avgift for bruk av innspilt musikk som ikke har vern etter åndsverkloven. Denne blir krevd inn av Gramo, og i all hovedsak kommer inntekten fra bruk av amerikanske innspillinger. Det som skaper problemer for fondet nå, er at avregningene – inntektene – kommer sjelden, ofte med flere års mellomrom. Fondet budsjetterer med et visst årlig nivå på inntektene, og når de i ettertid viser seg å ikke slå til, må fondet bruke av egenkapitalen. Eriksen skriver i pressemeldingen at fondet eksempelvis først i år fikk avregningen for P4s bruk av musikk for årene 2013-2016.

Resultatet er at det i år er blitt klart at inntektene har hatt nedadgående trend de siste årene, og det fører til at fondet må redusere bevilgningen sine mye.

– Antall søknader som kommer inn til fondet er på samme nivå som tidligere, og man vet at denne reduksjonen vil svekke den utøvende virksomheten i betydelig grad, skriver Eriksen i pressemeldingen.

Fondet har styreseminar i mai, og skal der diskutere om noen av ordningene skal endres eller slettes. Eriksen sier at søkerne til fondets ordninger vil bli holdt løpende orientert.