Statsbudsjettet: Lite nytt ⋆ Kontekst
Tja: MFO-leder Hans Ole Rian fant ikke mye nytt for musikkfeltet i det endelige statsbudsjettet.
Tja: MFO-leder Hans Ole Rian fant ikke mye nytt for musikkfeltet i det endelige statsbudsjettet. Foto: Anne Myklebust Odland

Statsbudsjettet: Lite nytt

MFO-leder Hans Ole Rian er fornøyd med at Spaserstokken er tilbake i statsbudsjettet og penger til kirkene.

(Saken oppdateres)

Da regjeringa og støttepartiene ble enige om statsbudsjettet for 2015 natt til fredag, var det begrensa med nytt på musikkrelaterte områder. En av de store snakkisene – Den kulturelle Spaserstokken – er tilbake i statsbudsjettet. Det er MFO-leder Hans Ole Rian glad for.

– Det er veldig gledelig at bevilgningene til den kulturelle spaserstokken er tilbake, og at hele det foreståtte kuttet er reversert. Dette er en ordning som har fungert veldig bra i de åtte årene den har eksistert. Vi i MFO synes at også våre eldre skal ha tilgang til gode og profesjonelle kulturtilbud, og da er den kulturelle spaserstokken noe av det beste vi kan tilby, sier Rian.

Det frie feltet: Ikke imponert

I budsjettet er også bevilgningen til kor, ensembler og det frie feltet økt med 10 millioner. Rian er behersket positiv til denne endringen.

– Regjeringen har uttalt at den vil satse på det frie feltet, altså det kulturarbeidet og den kunstneriske aktiviteten som foregår utenfor institusjonene. Det var lite eller ingen ting i budsjettforslaget som tydet på at dette blir fulgt opp i praktisk politikk for musikkområdet. En tilbakeføring av 10 millioner er selvfølgelig gledelig, men på langt nær nok til å kunne kalles en satsing, sier Rian.

Ikke kom det mer penger til utenlandssatsing for norske artister heller.

– Vi beklager at kuttet i kulturmidlene til Utenriksdepartementet blir stående. Dette er viktige midler for å få norske utøvere ut på scener i hele verden, og vil måtte regne med at færre nå får mulighet til å reise ut, sier Rian.

Penger til kirkene

I kirkene er det kommet på plass omstillingsmidler til de store endringene som kommer de nærmeste årene.

– Den norske kirken står foran omfattende, organisatoriske omstillinger. Dette får også betydelige konsekvenser for landets kirkemusikere, som i stor grad er organisert i MFO og som formidler sine forventninger og bekymringer til oss. Arbeidsgiveransvaret for de statlig tilsatt i Den norske kirke skal etter planen overføres til et kirkelig rettssubjekt i 2017. Arbeidet med denne overføringen er allerede satt i gang, uten at dette var reflektert i det opprinnelige budsjettforslaget. Det er derfor gledelig å se at det er blitt bevilget 16 millioner korner til dette omstillingsarbeidet, sier Rian. Han gleder seg også over at ordningen med rentekompensasjon for kirkebygg er tilbake i budsjettet.

– Det er fremdeles et stort etterslep på vedlikehold og istandsetting av landets kirkebygninger. Verken fellesrådene eller kommunene har økonomiske ressurser til å finansiere disse arbeidene uten statlig bistand. Rentekompensasjonsordningen har gjort det mulig for mange fellesråd å sette i gang nødvendige arbeider, sier Rian.

Les mer om statsbusdsjettet for 2015:

Idrettens budsjett

MFO: Et budsjet med klare prioriteringer