Søk stipend – de beste tipsene til søknaden ⋆ Kontekst

Søk stipend – de beste tipsene til søknaden

Line Haukland i Statens kunstnerstipend gir deg de beste tipsene for å skrive en god stipendsøknad.

Hvis du skal søke arbeidsstipend, anbefaler Line Haukland å tenke på søknaden som en jobbsøknad:

• Les søknadsteksten og kriteriene nøye, slik at du er sikker på å oppfylle de formelle kravene.

• Søk om maks varighet hvis du søker arbeidsstipend.

• Skriv som om det var en jobbsøknad.

• Søker du diversestipend, vis hvordan du vil disponere pengene. Husk at du kan søke om penger til kurs, auditions, reiser og oppgradering av utstyr.

• Jobb grundig med budsjettet. Komiteen gjennomskuer useriøse søknader ved å lese budsjettene. Du må operere med realistiske tall, som verken er for høye eller lave.

• Husk at det er fagfolk med kompetanse som sitter i stipendkomiteen. Du trenger ikke bruke plass i søknaden på å forklare faguttrykk og beskrive sjangre.

• Vær tydelig på hvorfor du søker stipend. Informasjon om alt du har gjort tidligere kan stå i CV-en.

• Vær kritisk til mengden og utvalget av lydvedlegg du laster opp. Husk at komiteen skal lytte på mye.

Kilde: Line Haukland

Les også: Søk, søk, søk stipend