«Sniktyveri av Skolesekken?» ⋆ Kontekst
Foto: NTNU

«Sniktyveri av Skolesekken?»

MIN MENING: Jeg ble overrasket og bekymret da jeg fant ut at det er ingen skolekonserter planlagt i Trondheim dette skoleåret, skriver Fritz Flåmo Eidsvaag.

Innlegget ble først publisert i Adresseavisen.

Det har skjedd store endringer i Den kulturelle skolesekken (DKS) i det siste. Jeg skriver dette som far til en åtteåring i trondheimsskolen, som musikklærer ved NTNU for framtidige lærere i grunnskolen, og som musiker i bandet Bare Fjas og Blågras.

• Les også: DKS:Kutter musikktilbudet til ungdomsskolene i Troms

Trondheim kommune har overtatt ansvaret

Kort fortalt har Trondheim kommune overtatt ansvaret for DKS, et ansvar som før lå hos Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det betyr at kommunen er ansvarlig for å tilby et bredt kulturtilbud innen film, kunst, musikk, litteratur og dans, eller som det står i stortingsmelding nummer 8: «Å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjend med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.»

• Les også: Endelig ny avtale for oppdragstakere i DKS

Bekymret for barna

Mine studenter ved grunnskolelærerutdannningen på Kalvskinnet skal snart ut og spille for elever i grunnskolen, fortrinnsvis i en gymsal eller i et amfi. På ekte skolekonsertvis. Som en forberedelse ville det vært fint å oppleve en «ekte» skolekonsert fra DKS. Jeg ble derfor overrasket da jeg fant ut at det er ingen skolekonserter planlagt i Trondheim dette skoleåret. Dette bekymrer meg på mange måter. For det første synes jeg det er trist at min sønn på åtte år ikke skal få oppleve skolekonserter slik tusenvis av barn har gjort før ham. Gymsalen eller amfiet er et glimrende møtested for musikk og barn. Man gir elevene muligheten til å oppleve noe nytt og ukjent, musikk som er annerledes og som utfordrer, inkluderer og berører, på en annen måte enn musikken som omgir elevene til daglig. Kvaliteten på skolesekk-konsertene som turnerer land og strand i Norge er høy, skreddersydd for barna, og det er ikke nødvendigvis slik at man kan oppsøke denne musikken på annen måte.

• Les også: DKS Bergen: – Minner mer om en støtteordning enn et produksjonsmiljø

Bekymret for musikerne

For det andre så kutter Trondheim kommune 207 konserter fordelt på 92 dager (tall fra skoleåret 2017/2018); det er et solid innhogg i jobbtilgangen for mange frilansmusikere. DKS har vært den suverent største arbeidsgiveren for musikere i Norge, en yrkesgruppe med svært varierende tilgang på jobb og med store sesongvariasjoner. I tillegg skjer det over natta, uten verken forvarsel eller begrunnelse som jeg har fått med meg.

• Les også: Rapport om DKS: Kvalitetsarbeidet har svært ulike kår i kommunene

Hvordan ivaretas kulturmandatet i skolen?

For det tredje så virker det ikke som at vi kan forvente en snarlig plan for å styrke de praktisk-estetiske fagene i skolen (jmf. statsbudsjettet), og det virker heller ikke som kulturskolen blir styrket gjennom stortingsmeldingen som den forrige regjeringen lovte. Ut i fra dette er posisjonen til skolesekk-konsertene enda viktigere for elever, lærere, skoler og musikere. Trondheim kommune må, i likhet med andre kommuner som har overtatt ansvaret for DKS, spørre seg: Hvordan, og med hvem, ivaretar vi nå kulturmandatet i skolen?

Jeg håper at dette er en glipp, og at vi får skolesekk-konsertene tilbake i trondheimsskolen fra neste høst. Det vil være veldig synd – først og fremst for elevene om dette tilbudet forsvinner permanent.

Fritz Flåmo Eidsvaag er musiker og universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU