Selvsagt skal det være musikkundervisning på Heimdal VGS! ⋆ Kontekst
Heimdal vgs
Musikklinjen ved Heimdal vgs er blant flere MDD-linjer i Trøndelag som nå foreslås nedlagt. «Det er bruk-og-kast-mentalitet på sitt aller verste», skriver artikkelforfatteren. Foto:Ragnar Buseth Wold
Kommentar

Selvsagt skal det være musikkundervisning på Heimdal VGS!

En musikklinje med over 40 års erfaring og kompetanse foreslås nedlagt.

«Musikk, dans og drama med fordypning musikk foreslås redusert i Trondheim. Det tas bort en parallell ved Heimdal videregående skole, (…)» heter det i fylkesadministrasjonens ferske høring om sparetiltak i utdanningssektoren. En musikklinje med over 40 års erfaring og kompetanse foreslås nedlagt, med andre ord.

Konsekvensene i det lange løp ved å la musikkutdanning bli den store taperen når fylkets lånegjeld skal gjøres opp er feid under et kortsiktig spareteppe. Regionens musikklinjer forsyner kulturbransjen, også via høyere utdanning, med kvalifisert arbeidskraft hvert eneste år. Høringen foreslår en systematisk rasering av kultursektoren i Trøndelag på sikt. Man har tydeligvis glemt savnet etter konserter, teater og andre forestillinger som oppsto under en viss pandemi. Lignende konsekvenser vil bli en realitet, på lengre sikt, hvis utfasingen av musikklinjene i Trøndelag blir vedtatt. Her kan umulig ‘alle tankene være tenkt’ av høringens utredere.

Debatten om hva slags samfunn vi velger å prioritere, og hvordan høringen foreslår å fjerne sårt trengte alternativ til studiespesialisering, er allerede i gang. Dette innlegget vil imidlertid dreie i en mer spesifikk retning, og belyse noen moment som jeg mener er viktig å forstå, før alvorlige beslutninger tas.

Hvis fokuset er på økonomi, og ikke en prioritering av hvilke verdier og mennesketyper man vil satse på i samfunnet vårt, så har jeg noen spørsmål til tallknuserne i Trøndelag fylkeskommune. Husker dere hva fylket brukte et hundretalls millioner kroner på for fem-seks år siden? Vet dere hvilke verdier dere foreslår at skal legges brakk? Her skal dere få litt innsideinformasjon fra en som underviser i landets flotteste og mest skreddersydde areal for musikkundervisning:

Heimdal vgs. ble i sin tid, 2017-18, rustet med en musikkavdeling spesialdesignet til ett formål: Å ha optimale, moderne lokaler for musikkundervisning med god kapasitet tiltenkt 90 elever fordelt på tre klasser, samt lærere. Lista er lang.

  • 16 små og store øverom med digitalmikser, PA og doble dører for optimal støydemping.
  • Lagerfasiliteter og skap tiltenkt musikkinstrumenter.
  • Et hypermoderne lydstudio basert på nettverkskommunikasjon via Dante (her er det bare å Google).
  • En blackbox med egen lysrigg og motorisert tribune.
  • Klasserom med egen teknologi for programfagundervisning.
  • En ‘state of the art’ kultursal med plass til 350 publikummere med et fullskala line-array PA-system, digital mikser, åtte motoriserte lystrekk, tilhørende artistgarderober og lager for sceneteknisk utstyr.

Lokalitetene på Heimdal vgs. gjør at man får drevet eksepsjonelt god musikkundervisning som er bransjerelevant på en helt unik måte. Den potensielle brøleren her er; den samlede kostnaden brukt på skolens musikkfasiliteter er uendelig mye større enn summen fylket har satt som mål å spare ved å la de stå ubrukt. Det henger ikke på greip!

Et annet regnestykke som burde tas med i betraktningen er kostnadene ved å bygge om disse arealene til ‘studiespesialiserte’ rom, og forflytting/endring av eksisterende tilhørende teknologi. Noen av rommene er til og med individuelt akustisk behandlet på millisekund-nivå. Det er virkelig meningsløst å bruke musikkarealet på Heimdal vgs. til noe annet enn musikkundervisning.

Det å legge ned musikklinja ved Heimdal vgs., og dermed flytte all musikkaktivitet bort fra de lokalene i Trøndelag som utvilsomt er best egnet for musikkundervisning, bekrefter hvor lite man har satt seg inn de faktiske forhold som ligger bak forslaget, i alle fall hvis det kun er økonomi som brukes som måleenhet. I tillegg avslører forslaget om å fjerne kulturutøvelsen fra et så flott kulturbygg hvor lite langsiktig man har planlagt. Det er bruk-og-kast-mentalitet på sitt aller verste. Det blir som å bygge tusen svømmehaller, for så å ikke fylle dem med vann…

Men her står vi, altså. Administrasjonen i fylket foreslår å kutte hele musikklinja ved Heimdal videregående skole, en avdeling som benytter seg av landets flotteste og mest skreddersydde areal for musikkundervisning, i et bygg man tok i bruk for bare fem år siden. Det foreslås å kun ha en musikklinje i Trondheim, på en skole som i disse dager får en fortjent oppgradering, men som av verneverdige og økonomiske årsaker mest sannsynlig ikke får de samme lokalene som Heimdal kan skilte med. Hvor er logikken her? Selvsagt skal det være musikkundervisning på Heimdal vgs.!

Økonomi og fasiliteter satt til side; Jeg heier på alle MDD-linjene. Musikklinjekulturen har en sann egenart, og folkene som dannes og utdannes der er helt spesielle mennesker som vårt samfunn ikke har råd til å miste. Jeg snakker av erfaring. #stoltmusikklinjelærer

Kommentarer gir uttrykk for skribentens meninger. Dette innlegget ble først publisert i Trønderdebatt. Gjengitt med tillatelse.