Scenerøyk inneholder nordsjøolje ⋆ Kontekst

Scenerøyk inneholder nordsjøolje

Scenerøyk består av renset og raffinert nordsjøolje.

Hva inneholder egentlig scenerøyk? Vi spør kjemiker og yrkeshygieniker Siri Merete Hetland i Proactima, som for to år siden analyserte scenerøyken ved Den Norske Opera & Ballett.

– Den ene av de to vanligste røyktypene er en slags scenedis, ofte kalt «haze», som er veldig mye brukt på teaterscener, konsertscener og film- og tv-innspillinger. Den andre er mer synlig og hvit i fargen, og kalles effektrøyk, forteller Hetland.

Det er scenedisen de fleste blir mest eksponert for over tid, fordi den ligger som en konstant tåke og gir effekt til lyskasterne. Denne består av finraffinerte mineraloljer.

– Det er ikke snakk om matolje eller vegetabilske oljer. Kall det gjerne nordsjøolje, men den er renset og raffinert til en veldig ren og fin olje. Denne varmes opp og forstøves til partikler som blir spredd ut i rommet som en dis.

– Er det helsefarlig?

– Det er vanskelig å slå fast. Alle typer partikler kan ha en effekt på slimhinnene, men vi vet lite om hvor skadelig det er, ettersom det er gjort lite forskning på produktene som benyttes i dag. Det hadde vært interessant å gjøre en større undersøkelse av hvilken helseeffekt eksponering for ulike typer scenerøyk har, men dette er et omfattende og ressurskrevende arbeid. Hadde det vært opp til meg, kunne de bare sluttet med all denne røyken. Vi synes jo alle dette er fint å se på, men scenerøyken er en ekstra produsert luftforurensing som kan være plagsom for enkelte individer.