Safemuse stiftes i morgen ⋆ Kontekst

Safemuse stiftes i morgen

I morgen blir Safemuse en selvstendig forening, som blant annet skal jobbe med fribyordningen for forfulgte musikere. Den første musikeren er klar, men byråkratiet er det ikke.

– Det er gått ti måneder siden vi proklamerte Harstad som første friby for musikk, men ennå er ingen musiker på plass. Vi er mange som er veldig utålmodige nå. Det sitter en musiker og venter med sin familie på et sted der vedkommende ikke er sikret, forteller prosjektleder for Safemuse, Jan Lothe Eriksen.

Det som gjenstår før denne musikeren kan sette seg på flyet til Norge og Harstad er at Safemuse får innstillingsrett overfor UDI i saker om overføringsflyktninger, og at foreningen deretter kan foreslå vedkommende som flyktning til Norge. (Se fakta om overføringsflyktninger.)

Drahjelp fra MFO

I morgen blir Safemuse offisielt stiftet som forening, og navlestrengen til MFO klippes.

– Vi skal sette sammen et interimstyre, og håper vi kan ha ordinær generalforsamling nærmere sommeren. Da skal et komplett styre settes ned. Inntil videre er jeg prosjektleder, forteller Lothe Eriksen.

Det er MFO og NOPA som stifter foreningen i morgen, og det blir mulig for vertsbyer og profesjonelle musikkmiljøer å bli medlemmer.

– I tillegg åpner vi for at fribymusikerne kan være medlemmer, slik at de har mulighet for demokratisk påvirkning i foreningen, forklarer Lothe Eriksen.

Safemuse er i framtiden avhengig av støtte fra flere bidragsytere, og har blant annet en søknad inne hos MFOs vederlagsfond.

– MFO har vært meget imøtekommende og rause i å bidra i oppstarten på flere plan. Jeg sitter delvis på kontor her og får administrativ hjelp. De har også bidratt med et veldig godt utgangspunkt faglig politisk for å få dette opp å stå, forteller Lothe Eriksen.

Planen har hele tiden vært at Safemuse skal etableres som en frittstående virksomhet.

Kortere opphold

Safemuse har møtt både velvilje og engasjement fra flere hold, og Lothe Eriksen har allerede blitt kontaktet av mange norske musikere som ønsker å etablere kontakt med fribymusikerne når de kommer.

– Mange vil legge til rette for prosjekter, og jo større sjangermessig bredde vi har, jo lettere er det å få til et godt opphold for dem som kommer hit, sier Lothe Eriksen.

I tillegg til de ordinære fribymusikerne, som skal være i Norge i to år, planlegger Safemuse en ordning for kortere opphold på noen måneder.

– Musikere i en prekær situasjon har ofte behov for å lade batteriene, utvikle nye nettverk, jobbe fram nytt repertoar og lignende. Vi har allerede kontakt med en musiker som det er lagt et detaljert program for. Vedkommende skal jobbe med norske musikere og spille inn plate på et norsk selskap, forteller Lothe Eriksen.

Selv om byråkratiet rundt denne ordningen glir noe lettere, er det fortsatt en saksbehandlingsvei å gå før alt er på plass.

Overføringsflyktninger

Tidligere kvoteflyktninger. Får man status som overføringsflyktning, er man sikret en framtid i et annet land.

Det er begrenset hvem som kan fremme saker overfor UDI om hvem de mener bør ha status som overføringsflyktninger. Noen ideelle organisasjoner har innstillingsrett, og ICORN (fribyordningen for forfattere) har innstillingsrett overfor forfattere og skribenter.

Safemuse får nå bistand fra ICORN for å få den aktuelle musikeren inn til Norge og Harstad.

Justisdepartementet avgjør hvem som skal få innstillingsrett overfor UDI.