Rom for Dans er sikret videre drift ⋆ Kontekst
Notis

Rom for Dans er sikret videre drift

Regjeringen øker bevilgningen til Rom for Dans med 2 millioner kroner. Det skriver kulturdepartementet i en pressemelding.

– Hvis Rom for Dans skulle legge ned driften på grunn av høye leiekostnader, ville det fått enorme konsekvenser for et samlet dansemiljø. Rom for Dans er det stedet i landet der flest dansekunstnere møtes daglig og de har opp mot 30.000 besøkende i året, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i meldingen.

Rom for Dans er både et kompetansesenter for dans og en produksjons- og visningsarena for det profesjonelle danse- og scenekunstfeltet.

Senteret står overfor en kraftig husleieøkning de ifølge meldingen ikke er rustet til å klare, og regjeringen øker derfor bevilgningen til Rom For Dans for å sikre videre drift i lokalene på Rodeløkka. Økningen vil gi kompetansesenteret, publikum og brukere en forutsigbarhet som de trenger.

Rom for Dans huser hoveddelen av det frie dansefeltet i Oslo, og store deler av produksjonen av nye danseforestillinger som spiller på flere av landets programmerende scener er produsert hos Rom for Dans. Fra før har Black Box som leier i tilstøtende lokaler også fått økning.