Riddu Riđđu Festivála søker Årets unge kunstner ⋆ Kontekst
Notis

Riddu Riđđu Festivála søker Årets unge kunstner

Riddu Riđđu Festiválas årlige utmerkelse og stipend gir unge samiske kunstnere en mulighet til å utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt.

Utmerkelsen og stipendet tildeles samisk ungdom mellom 18 – 25 år som ønsker å satse på sin kunstneriske utvikling og videre satsing. Søkeren må vektlegge samisk forankring i sitt kunstneriske virke.

Som mottaker av utmerkelsen vil Årets unge kunstner:

Bli tildelt et stipend på 25 000 kroner.
Bli tildelt en programdel under Riddu Riđđu Festivála 2023.
Bli markedsført som «Riddu Riđđus Årets unge kunstner» gjennom et helt år.
Få muligheten til å delta på arrangementer/festivaler, nasjonalt og internasjonalt.
Får delta i samlinger og tilbud om coaching fra Talent Norge
Få et opphold i kunstnerboligen Lásságámmi.
Få skape et eget kunstnerisk prosjekt gjennom Riddu Sessions, som vil ha premiere på Riddu Riđđu 2024.
Søknadsvilkår:

Mer om utlysningen finner du her.

Årets unge kunstner/Riddu Sessions er støttet av Talent Norge, Samfunnsløftet, Sametinget og Lásságámmi.