Revidert statsbudsjett uten kultur ⋆ Kontekst

Revidert statsbudsjett uten kultur

FORBUNDSLEDERSPALTEN:

Poster justeres opp og ned, gjerne på områder der noe uforutsett eller ekstraordinært har skjedd, og ofte benyttes anledningen til å signalisere viktige satsninger og prioriteringer.

I år hadde jeg forventet at vår nye kulturminister fra Venstre ville sette et tydelig kulturpolitisk avtrykk i det reviderte budsjettet. Det ville være naturlig, nå som hun er ny i statsrådsstolen. Dessverre ble jeg skuffet. I budsjettet følger Venstre opp prioriteringene fra de to foregående kulturministrene fra Høyre, og prioriterer idrett foran kultur. Mens tildelingene til idrettsformål summerer seg til et tresifret antall millioner, er kulturlivet avspist med smuler.

Spesielt er jeg skuffet over at kulturministeren, som før hun ble minister lovte at Venstre skulle være garantisten for fremtiden til Forsvarets musikk, ikke finner de få midlene som skal til for å reversere kuttene av tolv stillinger i denne særdeles viktige kulturinstitusjonen.

Jeg er også kritisk til at ministeren ikke svarer på den bestillingen som kom fra et samlet kulturliv tidligere i år om å bevilge fem millioner over tre år til Balansekunst. Vi mener at det er minimum for å kunne følge opp arbeidet mot seksuell trakassering i kulturlivet. Balansekunst har så langt, med begrensede ressurser, iverksatt en rekke tiltak, men dette handler om omfattende problemstillinger som krever langsiktig arbeid. Vårt felles fokus og ansvar kan ikke ebbe ut når pressen slutter å skrive om det siste oppropet eller den siste dirigenten, manageren eller koreografen som har oppført seg uakseptabelt.

Denne regjeringen har ikke flertall på Stortinget. Derfor er det nå opp til de andre partiene å gjennomføre de små, men nødvendige, justeringen som Venstre ikke maktet å gjøre i regjering. Og det blir opp til oss, kulturorganisasjonene, å fortelle Stortinget hvilke vedtak de bør fatte.

Hans Ole Rian, forbundsleder i MFO

Spalten sto først på trykk i Musikkultur nr 1/2018, som kom ut 1. juli.