Rehabiliteringen av Nationaltheatret skal vurderes på nytt ⋆ Kontekst
Notis

Rehabiliteringen av Nationaltheatret skal vurderes på nytt

Rehabiliteringen av Nationaltheatret blir utsatt inntil videre. Regjeringen varsler at prosjektet skal utredes på nytt.

Da nyheten om at Nationaltheatret skulle rehabiliteres ble annonsert i 2017 var prislappen 1,9 milliarder kroner. Fem år senere er et foreløpig anslag på 4,4 milliarder for totalrehabilitering av den snart 123 år gamle teaterbygningen.

Dette siste anslaget er ifølge regjeringen fortsatt under kvalitetssikring, og det er ikke fastsatt noen endelig kostnadsramme for prosjektet.

Regjeringen varsler i revidert nasjonalbudsjett at de vil gjennomgå og utrede prosjektet videre før det eventuelt fremmes forslag om gjennomføring.

Utredningen skal ifølge regjeringen «inkludere et nullalternativ som kun omfatter nødvendige tiltak for at bygget skal ha en akseptabel standard for videre drift.»

– Regjeringen foreslår derfor å omdisponere midler fra igangsetting til videre planlegging av byggeprosjektet for å kunne planlegge nødvendige tiltak for å sikre at bygget skal kunne benyttes fram til rehabilitering kan settes i gang.

Nationaltheatret ble sist rehabilitert, men ikke modernisert, etter en brann i 1980. Den gang ble hovedscenen stengt i fem år.