Regjeringen svekker kulturrådet ⋆ Kontekst
STRUPES: Økonomisk strupes Kulturrådet strupes hvert år. En desentralisering av noen av rådets oppgaver svekker rådets posisjon ytterligere, skriver MFO-leder Hans Ole Rian.
STRUPES: Økonomisk strupes Kulturrådet strupes hvert år. En desentralisering av noen av rådets oppgaver svekker rådets posisjon ytterligere, skriver MFO-leder Hans Ole Rian. Foto: asamaria.com

Regjeringen svekker kulturrådet

FORBUNDSLEDERS SPALTE: Jeg er redd for at kampen om hvor Kreativt Norge skal ligge skygger for noe mer alvorlig, nemlig at Kulturrådets posisjon sakte, men sikkert svekkes, skriver MFOs forbundsleder Hans Ole Rian.

Norsk Kulturråd ble opprettet i 1965. Det er rådgivende organ for det offentlige i kulturspørsmål, i tillegg til å fordele midler til kulturformål gjennom diverse søknadsordninger i Norsk kulturfond. Kulturrådet administrerer også Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend. Norsk kulturråd er med sine tildelingsutvalg, administrativt ansatte og rådsmedlemmer et tydelig og kompetent faglig miljø med unik kunnskap om norsk kunst og kulturliv.

For MFOs medlemmer er støtteordningene som Norsk kulturråd forvalter av svært stor betydning i yrker hvor inntektsgrunnlaget er usikkert og ustabilt, og slik er det for hele kunst- og kulturfeltet. Norsk kulturråd har svært høy legitimitet og sørger for et levende og variert kulturliv i hele Norge.

w

Den sittende regjeringen har utfordret Kulturrådet allerede fra starten av denne perioden ved å sette i gang en evaluering av rådet og ved å kutte bevilgningene til Norsk kulturfond hvert år. Da statsbudsjettet for 2017 ble lagt fram, annonserte kulturministeren at sekretariatet for kunstnerstipendene og Fond for lyd og bilde skulle flyttes fra Norsk kulturråd til et nytt kontor som skulle få navnet Kreativt Norge. Regjeringen avholdt deretter en slags audition for byer som kunne være aktuelle som åsted for denne nye satsingen.

I midten av februar i år ble det klart at Kreativt Norge skal ligge i Trondheim. Og bare så det er sagt: jeg har ingenting imot Trondheim eller kreative næringer, æ e trønder sjøl og MFO har 1000 medlemmer i Trøndelag – det er fint med sju nye kulturarbeidsplasser der.

Mange har vært forbannet på prosessen for å velge lokasjon for Kreativt Norge, og jeg må innrømme at dette har sett litt mystisk ut for meg også. Jeg er imidlertid redd for at distriktskampen skygger for noe mer alvorlig her, nemlig at kulturrådets posisjon sakte men sikkert svekkes. Økonomisk strupes Kulturrådet årlig gjennom stadig mindre overføringer. En desentralisering av noen av rådets oppgaver svekker rådets posisjon ytterligere.

Norsk kulturråd er en av de viktigste institusjonene i norsk kulturliv. Hvis man skal gjøre noe med rådet, bør det styrkes. Ikke svekkes.

Hans Ole Rian, forbundsleder i MFO

Spalten ble først publisert i Musikkultur på papir 14.mars 2017