Råd for å styrke kulturens konkurransekraft ⋆ Kontekst

Råd for å styrke kulturens konkurransekraft

I dag lanserte kultur- og næringsministeren sitt næringspolitiske råd for kulturnæringene.

Rådet er satt sammen av en rekke personer fra kulturnæringene, og oppgaven er simpelthen å rådgi regjeringa om hvordan det norske samfunnet skal styrke verdikjedene i kulturnæringene, og ikke minst hvordan inntektene kulturen bringer i hus kan gå tilbake i norske kulturbransjer og investeres i nye talenter. En del av oppdraget er å se på hvordan man kan sørge for at kunstnerisk innhold når publikum.

– Gjennom blant annet Innovasjon Norge og Forskningsrådet har vi mange gode ordninger for næringslivet. Hvordan disse kan virke enda bedre for kulturnæringene, er noe av det rådet skal få bryne seg på, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Kommers

Medlemmene i det nye rådet har nasjonal og internasjonal erfaring, og har hatt kommersiell suksess innen hver sine kulturuttrykk.

Kulturministeren peker på at norsk kunst og kultur har et potensial for å styrke den norske konkurransekraften.

– Jeg er glad for at vi har fått så kompetente medspillere til å gi råd om hvordan vi best hevder oss i den globale konkurransen, som nå foregår lokalt, sier kulturminister Thorhild Widvey i pressemeldingen.

Rådet får med Anne-Britt Gran, professor ved Handelshøyskolen BI og leder for BI Centre for Creative Industries, som uavhengig sekretær. Kulturministeren sier at det sikrer armlengdes avstand til regjeringa og fremdrift i rådets arbeid.

Disse er medlemmer i rådet

Musikk: Kai Robøle, Akershus, daglig leder og grunnlegger av Waterfall-selskapene og styremedlem i Bylarm og Musikkforleggerne.

Erik Brataas, Akershus, administrerende direktør i Phonofile.

Erlend Mogård Larsen, Tromsø, seriefestivalgründer og daglig leder i Bylarm.

Film: Elisabeth Sjaastad, Oslo, frilansregissør og produsent. Tidligere leder av den europeiske regissørorganisasjonen FERA i Brussel. Arbeider nå hos Kulturmeglerne.

Peter Aalbæk Jensen, Herfølge (Danmark), filmprodusent, daglig leder og deleier i produksjonsselskapet Zentropa og studioet Filmbyen.

Design og arkitektur: Siv Helene Stangeland, Stavanger, arkitekt, gründer og partner i Helen & Hard.

Leila Hafzi, Stavanger, designer, grunnlegger av Empower Productions AS og deleier i Rebuild Nepal Foundation.

Litteratur: Tor Jonasson, Stockholm, agent og styremedlem i Salomonsson Agency.

Anne Gaathaug, Oslo, forlagssjef i Kagge Forlag og nestleder i Norsk litteraturfestival.

Finans, IKT og opphavsrett: Stine Helén Pettersen, Oslo, advokat og partner i Bing Hodneland advokatselskap.

Bente Sollid Storehaug, Oslo, administrerende direktør i ESV Dinamo AS og styremedlem i mediekonsernet Polaris Media.

Rolf Assev, Oslo, IT-gründer, investor, partner i StartupLab og styreleder i WeWantToKnow.

Kjerstin Braathen, Oslo konserndirektør bedriftsmarked i DNB, ansvarlig for DNBs satsing på oppstartsbedrifter.

Dataspill: Kim Daniel Arthur, Tromsø, spillgründer og deleier i Superplus.

Fredrik Sundt Breien, Bergen, spillutvikler, daglig leder og deleier i Turbo Tape Games.

Sekretær for rådet er Anne-Britt Gran, professor ved Handelshøyskolen BI og leder for BI Centre for Creative Industries.