Praktbok for øre og øye ⋆ Kontekst
Foto:

Praktbok for øre og øye

Her er notesamlingen, det ultimate stamrepertoar for strykeorkesteret!

Her er notesamlingen, det ultimate stamrepertoar for strykeorkesteret!

To erfarne pedagoger ved Nesodden kulturskole, Maria Degerfors og Franciska Borgen, har sammen med bildekunstner­en Wenche Øyen utgitt en praktbok med orkestersatser på eget forlag, Huldrestreng. Det er en modig handling.

I dette solide ringbindet ser man at det ligger flere redaksjonelle ideer til grunn for utvalget av satser og melodier: årsløpet, bildet, ulike nivåer i samme sats, det globale aspektet og forankringen i folkemusikken.

Det sistnevnte er det som skiller denne samlingen mest fra tilsvarende utgivelser. Den fyller et stort tomrom. Alle satser er arrangert av de to pedagogene og grundig gjennomprøvd gjennom årelang praksis. Dette fungerer med andre ord for alle små og litt større strykeelever. De vakre illustrasjonene tilfører et savnet element til det meste annet som finnes, og stimulerer barna til å forbinde tone og bilde.

Andre instrumentgrupper kan også bruke mange av stykkene, ikke bare instrumenter stemt i C. Dirigenten kan enkelt transponere stemmer etter behov. Boka har ikke en horisontal progresjon, men en vertikal. Det vil si at flinkere elever kan betros de vanskeligste stemmene, nybegynnere kan være med på løse strenger.

Cellostemmene står for seg selv for å lette lesingen. Cellolæreren trår til på de ofte noe vanskelige førstestemmer. Melodien er fordelt godt mellom stemmene. Noen satser har også en bratsjstemme, til denne edle og ydmyke orkestergruppes beste.

Anskaffer man Samspillgleder til alle elever, vil arbeidet kunne integreres effektivt med enetimen. Eleven har boka med i timen og får satt fingersetting, strøk, og så videre, så hun er godt rustet til orkesterøvelsen. I et klasseorkester i skolens musikktime vil Samspillgleder også kunne danne basis for et meningsfylt samspill, og bidra til å gi elevene notekunnskap.

Forfatterne har ikke satt inn fingersetting og strøk. Eleven må tidlig orientere seg etter noter og ikke etter tall. Et annet særtrekk er variasjonen i de valgte tonearter og mellom dursatser og mollsatser – det løser opp for stive fingre. Det er ikke kun G- eller D-dur med den «høye andre», kombinasjonsmulighetene er mange – alle er like viktige.

Befriende er også valget av sanger fra andre land og kulturer. Hovedvekten ligger likevel på norsk og svensk folkemusikk (et par danske hadde vært et gode). Boka slutter med noen satser av blant andre Bach.

Oppfordringen til orkesterstyret må bli: anskaff et eksemplar til hver elev og la kopimaskinen stå. Eleven vil få et helt annet forhold til sine noter med en så vakker og påkostet spillebok. Det vil være en lønnsom og miljøvennlig investering!

Boka kan bestilles direkte fra forlaget Huldrestreng.

Holger Arden

Om boka

Tittel: Samspillgleder for små og store strykere

Forfattere: Maria Degerfors og Franciska Borgen

Forlag: Huldrestreng Forlag, 2011

Pris: ca. kr 350,-