Politiske seire ⋆ Kontekst
Foto: asamaria.com

Politiske seire

FORBUNDSLEDERSPALTEN: To viktige, langdryge saker har fått gode resultat i vår. Å drive interessepolitikk er ofte møysommelig arbeid. Desto morsommere når det gir resultater, skriver MFO-leder Hans Ole Rian.

Å drive med interessepolitikk er ikke bare bare. Man må kunne et fagfelt fra a til å, man må gå på høringer og svare på alskens spørsmål, man må delta på innspillskonferanser og seminarer og man må gå i møter med politikere og byråkrater og kanskje må man skrive en kronikk eller stille til intervju på radio. Dessuten må man nesten alltid lobbe opp mot myndighetene, også utenom de offisielle kanalene. Som du skjønner, tar politisk arbeid uhorvelig mye tid. Noen ganger vinner man ikke fram til tross for alt arbeidet man gjør, og det er selvsagt veldig frustrerende. Enda mer frustrerende er det at mye av arbeidet er usynlig for dere medlemmer.

Men desto gøyere er det jo når jeg kan få lov å fortelle dere at vi har vunnet fram.

Helt siden Musikerforbundets dager har vi jobbet for bedre rettigheter i trygdesystemet for frilansere. Rett etter at jeg begynte som nestleder i MFO, fikk vi gehør for at også frilansere skulle ha rett på foreldrepenger. I dag høres jo dette helt logisk ut, men veien fram til denne viktige politiske seieren gikk faktisk over flere tiår! I mange år har vi arbeidet for at frilansere også skal behandles likt når det gjelder beregning av foreldrepenger. Frilansinntekt teller nemlig ikke like mye som arbeidstakeres inntekt.

Rett før påske trådte imidlertid en ny lovendring i folketrygdloven i kraft som skal sikre at foreldre- og sykepengegrunnlaget beregnes på samme måte for frilansere og arbeidstakere. For mange av MFOs medlemmer har det vært en kamp å bevise hva som er faktisk inntekt og hva som skal telle med i beregningen når foreldrepenger og sykepenger skal regnes ut, så dette er en viktig endring.

I april la Kulturdepartementet fram forslag til ny åndsverklov. Arbeidet med å revidere dette lovverket har pågått over lang tid, og flere av våre innspill har blitt tatt til følge. Forslaget styrker opphaverens rettigheter og innebærer et mindre skjevt forhold mellom rettighetshaver og bruker. Lovforslaget skal opp til høring i mai, så vårt politiske arbeid her er ikke over ennå.

Interessepolitikk er møysommelig arbeid, men jobben med å sikre medlemmenes rettigheter gjør jeg med glede. Det er jo den jobben jeg er valgt til å gjøre.

Hans Ole Rian er forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon (MFO)

Teksten sto først på trykk i Musikkultur på papir, utgitt 2.mai 2017