Politisk håndverk ⋆ Kontekst
Foto: asamaria.com

Politisk håndverk

FORBUNDSLEDER:

Slik er det også i politikken. Politikk drives av ideologi, av et brennende ønske om å forandre verden – eller i det minste en liten del av den – og oftest av et oppriktig ønske om å gjøre det rette. Politikk er også det muliges kunst. Men litt for ofte de siste årene har Kulturdepartementet forsøkt seg på det umuliges kunst.

For våre medlemmer har det medført mye unødvendig uro, og for oss i MFOs administrasjon mye unødvendig arbeid.

Spesielt på to viktige områder mener jeg mye kunne vært unngått med bedre håndverk. Det første er rotet rundt Kulturtanken. I opprettelsen av den var ett av de viktigste poengene at vi i kulturorganisasjonene skulle få én motpart å forhandle lønn og arbeidsvilkår med. En god idé, problemet var at den var umulig å gjennomføre. Som vi tidlig påpekte; en etat under et departement har ikke – og kan ikke ha – mandat til å forplikte kommuner og fylkeskommuner, det er det bare deres hovedorganisasjon KS som kan gjøre. En glipp som et departement absolutt burde vært i stand til å finne ut av selv.

Det andre området er rotet rundt forslaget til ny åndsverklov. I høringsnotatet fra departementet var det lagt opp til små justeringer på de viktigste grunnprinsippene. Kunstnerorganisasjonene var da også stort sett tilfredse med tankegangen og visjonene som lå til grunn i notatet, og mente at de forskjellige interessene rundt opphavsretten og utnyttelse av denne ble fornuftig balansert.

Men i det forslaget som departementet seinere oversendte Stortinget var det gjort store og grunnleggende endringer i noen av paragrafene, som ikke var berørt i høringsnotatet. Vi ble nødt til å sette i gang et stort apparat for å forsøke å påvirke Stortinget. I denne saken mener vi at departementet sto for dårlig saksbehandling, vi kunstnerne følte oss ført bak lyset, og vår tillit til departementet og kulturministeren ble svekket.

Stortinget mente også at saken var for dårlig forberedt, og utsatte hele lovbehandlingen med nesten ett år.

Ett av mine ønsker for dette året er at Kulturdepartementet lytter bedre til oss kunstnere. Jeg tror vi kan ha et og annet å lære hverandre, men da må det dialog til.

Hans Ole Rian, for­bunds­le­der i MFO

Teks­ten ble først pub­li­sert på Mu­sik­kul­tur på pa­pir den 30. januar, som for­bunds­le­ders fas­te spal­te.