På tide å endre navnet MFO ⋆ Kontekst
Vil ha forslag: Hva skal MFO hete i framtida? MFO-ledelsen vil ha nytt navn, og inviterer til navnekonkurranse fra nyttår. Fra venstre: daglig leder Erik Normann, nestleder Christine Thomassen, forbundsleder Hans Ole Rian og nestleder Anders Hovind.
Vil ha forslag: Hva skal MFO hete i framtida? MFO-ledelsen vil ha nytt navn, og inviterer til navnekonkurranse fra nyttår. Fra venstre: daglig leder Erik Normann, nestleder Christine Thomassen, forbundsleder Hans Ole Rian og nestleder Anders Hovind. Foto: Mona Askerød

På tide å endre navnet MFO

Det er ett år til landsmøtet i MFO – stedet for store og små diskusjoner, politikk og prinsipper og avgjørende veivalg. Ett av de store er: Hva skal organisasjonen hete?

Navnet Musikernes fellesorganisasjon ble valgt som foreløpig navn da MFO ble dannet i 2001. Allerede ved landsmøtet fem år seinere ble det foreslått å endre navnet, men det ble da nedstemt.

– Samtidig har det hele tida vært klart at navnet Musikernes fellesorganisasjon ikke helt dekker det store mangfoldet av medlemmer vi er, sier MFO-leder Hans Ole Rian.

Det blir navnekonkurranse

Når delegatene møtes til landsmøte på Gardermoen i oktober 2018, vil derfor mye handle om hvordan MFO skal utvikle seg i framtida, og dermed hva slags navn organisasjonen bør ha. Og før møtet? Konkurranse!

– Vi vil ha alle medlemmene på banen, og arrangerer navnekonkurranse i januar – med knallfine premier, sier MFO-nestleder Anders Hovind.

Han understreker at debatten om navn ikke bare handler om navn.

– Vi må se framover, og diskutere hva vi vil være og hva vi kommer til å være om fem-ti-femten-tjue år. Sannsynligheten er stor for at vi i framtida blir større og enda mer mangfoldig. Vi har vedtekter som åpner for at veldig mange grupper av kunstnere og tilknyttede yrker kan bli medlemmer, og ønsker dem velkommen, sier Hovind.

– Blant pedagogene, for eksempel, er det mange som kunne – og kanskje burde – vært medlem hos oss for å få kompetent hjelp, med slikt som tarifforhandlinger. De vegrer seg for å melde seg inn i Musikernes fellesorganisasjon, fordi de ikke er musikere, men dansere eller for den del billedkunstnere, sier Rian.

MFO er ikke bare musikere

De fleste medlemmene i MFO er musikere, pedagoger innen musikk og andre tilknytta yrker.

– Og her kommer det grenseløst viktige, både når vi skal diskutere framtida for organisasjonen og nytt navn: Vi skal inkludere dem vi kan, og samtidig ta vare på identiteten til dem som er hovedmedlemsgruppa vår. Alt dette skal vi putte inn i et navn. Og i en strategi for framtida. Det er ikke småtteri som skal skje på det landsmøtet, sier nestleder Christine Thomassen.

Siden forrige landsmøte i 2014 har MFO fått 600 flere medlemmer (en økning på 7,5 prosent), og flere medlemsgrupper har kommet til eller vokst. Blant annet har en del scenografer meldt seg inn og andelen medlemmer som er lydteknikere har økt etter en bevisst rekruttering. Flere andre grupper av kunstnere har også snust på medlemskap i MFO, deriblant produsenter og ansatte i bookingfirma – og attpåtil fotografer.

– Vi ønsker å vokse, for vi kan oppnå mer jo større tyngde vi har. Jo flere vi er, jo større innflytelse kan vi ha overfor sentrale og lokale myndigheter, overfor politikere og overfor arbeidsgivere og oppdragstakere. Men det å bli større og flere krever også mye av organisasjonen. Vi må kunne tilby alle hjelp i enkeltsaker og i fellessaker, og det blir selvsagt mer krevende jo mer ulike behov våre medlemmer har, sier Hovind.

– Men det som kjennetegner MFO-medlemmene og de vi tror er potensielle medlemmer, er jo først og fremst at de har veldig mange like utfordringer og behov, sier Thomassen.

– De mest sentrale fellesnevnerne for alle MFO-medlemmene er et sterkt engasjement for sitt yrke og sin virksomhet, og en brennende interesse for kunstens og kulturens plass i samfunnet. Det går hvertfall på tvers av yrkesgrupper, sier Rian.

Bygge for framtida

Erik Normann har vært daglig leder i MFO i åtte måneder, og jobber med å bygge et sekretariat som er best mulig rustet for å serve framtidas organisasjon. Han følger de politisk-strategiske diskusjonene med dette for øye, og sier:

– Vi er en relativt liten organisasjon, og kan være rappe på foten og endre oss raskt. Vi kan være den beste organisasjon for medlemmer i en omskiftelig tid, men det krever at vi er rigget for det.

Fakta om navnet MFO – Musikernes fellesorganisasjon

Navnet ble valgt da MFO ble dannet i 2001, ved at tre musikerorganisasjoner slo seg sammen til én. De tre var Norsk Musikerforbund, Norsk kantor- og organistforbund og Norsk musiker- og musikkpedagogforening. Allerede til landsmøtet fem år seinere ble det foreslått å endre navnet, men det ble da nedstemt.

Blant forslag som lå på bordet i 2006, finner vi: Artes – Kunstnernes fellesorganisasjon, MFO – forbundet for kunst, MFO – forbundet for kunstnere og pedagoger.

Dette sier vedtektene om hvem som kan være medlem i MFO:

§2.1: Enhver yrkesutøver som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker eller virksomheter med tilknytning til dette, kan tas opp som medlem i MFO.

§2.2: Elever og studenter kan bli medlemmer på nærmere angitte vilkår fastsatt av forbundsstyret.

Hvem er medlemmer i MFO?• Utøvende musikere og dansere, ansatte og frilansere, i alle sjangre: Klassisk, pop, rock, samtidsmusikk, jazz, metall, kirkemusikk, hiphop, verdensmusikk, dansemusikk, folkemusikk, alle former for sjangeroverskridelser• Pedagoger og ledere i kulturskole• Pedagoger på MDD-linjer (i alle fag og disipliner)• Lyd- og lysteknikere• Scenografer• Lysdesignere• Inspisienter• Produsenter• Sufflører• Ansatte ved universitet og høgskoler• Musikkterapeuter• Kulturarbeidere• Pedagoger i skole• Kulturadministratorer• Studenter ved musikkrelaterte utdannelser• Andre