Oslo kommune samarbeider med festivaler for å få ned klimaavtrykket ⋆ Kontekst

Notis

Oslo kommune samarbeider med festivaler for å få ned klimaavtrykket

Oslo kommune ønsker å redusere klimaavtrykket på byens festivaler og tester nå ut et nytt klimaverktøy. Piknik i Parken som går av stabelen denne uken er første festival ut.

– Oslo skal være en foregangsby for å få ned klimautslipp, og det må gjelde på alle sektorer, sier byråd Omar Samy Gamal byråd Foto:Sturlason

– Oslo skal også være en god by for arrangementer. Derfor er det veldig bra at vi skal jobbe sammen med festivalarrangørene i byen for å få gode verktøy for å lykkes med grønne arrangementer, sier Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet i en pressemelding.

Skal logge alt som forbrukes

På årets PiPfest skal klimautslippet måles og reduseres så mye som mulig. Gjennom det webbaserte verktøyet Green Producers Tool måles CO2-avtrykket til alle aktiviteter i forbindelse med arrangementet.

Dette er Norges første klimaverktøy laget for kultursektoren, og er utviklet av reklamefilmselskapet Babusjka, klimaforskere ved CICERO, Øyafestivalen, den Norske Opera & Ballett og Strix.

Under ledelse av Linnea Svensson / Greener events skal kartleggingen munne ut i et klimaregnskap for PiPfest og gi nyttige erfaringer om prosessen – som bruk, omfang, innsamling og implementering, og ikke minst få en presis oversikt over hvor avtrykkene er størst.

– Det er motiverende å se at det skal utvikles et verktøy som setter tiltakene i system og gir oss bedre oversikt. Dette er viktig i vårt arbeid for mer bærekraftige festivaler, sier Peer Osmundsvaag, festivalsjef for PiPfest i meldingen.

Peer Osmundsvaag arrangerer PIPfest i Sofienbergsparken denne helgen.
Foto: Piknik i Parken

I samarbeidet brukes en tidlig versjon av det norskutviklede klimaverktøyet. Dette er det første av flere testprosjekter før verktøyet offisielt lanseres september 2022. I august skal en omfattende pilot av verktøyet testes sammen med Øyafestivalen, som er en av partnerne i Green Producers Tool.

Innsikten skal legge til rette for utslippskutt på årets og kommende års arrangement. Det skal vurderes om nøkkeltall kan brukes til å skape ringvirkninger og fremme utslippskutt også på andre festivaler og for konsertbransjen i Norge. De aggregerte tallene fra en samlet sektor skal også benyttes til å synliggjøre på politisk nivå hvor effektive tiltak kan og bør implementeres for å nå klimamålene om 50-55 prosent kutt innen 2030.

Om Green Producers Tool:

Norges første klimaverktøy skreddersydd for kultursektoren
Tilrettelegger for at sektoren når klimamålene om 50% reduksjon innen 2030
Fanger opp de unike aspektene ved hver enkelt bransje og tilpasser seg disse
Verktøyet beregner utslipp fra hele livsløpet (LCA), i tillegg til utslipp ved bruk
Gir sammenligningsgrunnlag mellom de ulike konserter, arrangementer, regioner, land og år
Gir veiledning til bærekraftige arrangementer, og med det reduksjon av utslipp
Et nettverk for kompetansedeling
Norges største kulturaktører er allerede en del av prosjektet

Lanseres 28.09 2022