I Oslo er det 9399 musikkarrangementer i året, ifølge konsertplattform ⋆ Kontekst
Oslo konsertstedet 2022
Et musikalsk kart over Oslo: Prikkene viser spillesteder i Oslo i Broadcast sin opptelling. Foto:Broadcast
Nyheter

I Oslo er det 9399 musikkarrangementer i året

Hvilken ukedag er den mest konkurranseharde? Og hvilken måned? – Noen måtte gjøre jobben, sier selskapet bak opptellingen. Men sammenligningsgrunnlaget mangler.

– Det er blitt sagt at det er 5000 konserter i Oslo i året, flere enn Stockholm og København til sammen. Mange har tenkt at dette var et for høyt anslag, men det viste seg å være enda høyere.

Stine Mari Røverdatter, en av tre gründere av konsertformidlingsplattformen Broadcast som foretok tellingen, ble oppriktig overrasket av det høye tallet.

– Tallet var 9939 musikkarrangementer, og det er trolig høyere, sier Røverdatter.

Hun presiserer:

– Dette er totaltallet på alle musikkarrangementer som også inkluderer klubber og Dj-events. Det totale tallet konserter på spillesteder og festivaler var 6373, og med tanke på at vi vet at vi ikke har klart å få med oss alt, så er altså det reelle tallet her høyere.

Stine Mari Røverdatter, Broadcast event
Broadcast Event og Stine Mari Røverdatter ble overrasket over tallene de fant om konserter i Oslo. Foto:Tim Harris

Røverdatter sier at referansepunktet «5000 konserter i året» var fra en undersøkelse som var over femten år gammel, så Broadcast ønsket å se på hvordan det så ut i dag. De hentet ut data fra perioden 1. september 2022 til 31. august 2023.

Men hvor kom tallet 5000 konserter ifra?

– For cirka ti år siden var jeg seminaransvarlig for Bylarm. Da hadde vi behov for å konkretisere antall konserter til et seminar, sier frilansprodusent/manager og mangeårig Bylarm-ansatt, Øystein Ronander.

– Vi brukte de kildene vi hadde, Underskog, Facebook, annonser. Vi telte oss rett og slett frem. Så gjorde vi det samme med Stockholm og København. Da så vi at det var stor forskjell på Oslo kontra de to byene.

– Det var altså ikke noen tung vitenskapelig metode i bunnen?

– Nei, nei. Men det ble tatt veldig tak i av media og har vært sitert mye siden da. Men det interessant å se hvordan Songkick, konsertoversikten som blant andre Spotify bruker, understreker at Oslo er en by med et høyt antall konserter.

Øystein Ronander
Øystein Ronander jobbet i mange år i Bylarm og var blant de som først så på antall konserter i skandinaviske hovedsteder. Foto:Privat

Songkick er en nettside som viser konserter i prinsippet alle byer i verden. I motsetning til Broadcast, er denne helt og holdent styrt av at bandene selv legger inn informasjonen.

En sikrere metode

Broadcast ønsket å bruke denne tallfestingen for å sikre seg at deres metode for å høste data om antall musikkarrangementer i en gitt by var holdbar.

– Eksempelvis har antallet festivaler eksplodert i Oslo de siste årene, så derfor skjønte vi at 5000 konserter ikke lenger stemte. Metoden som ble brukt da, var nok heller ikke den mest presise heller, sier Røverdatter.

Oslo Konsertstatistikk 22/23
Denne oversikten viser hvor mange arrangementer det er pr. dag. Festivalkonserter telles også som én konsert. Foto:Broadcast

Foruten Røverdatter, består Broadcast av Tim Harris og Håvard Haga.

Dataene høstes via flere metoder.

– Vi har for eksempel kartlagt 310 spillesteder i Oslo. Da snakker vi arenaer, konsertscener, klubber, barer, kirker og noen andre steder.

– Noe høster vi fra nettsider, noe legges inn av arrangører og en del har vi samlet inn manuelt. Det er også en utfordring å definere hva som utgjør en konsert. Hvis man har med flere artister på en kveld slik man gjør på Bylarm, er det en eller flere konserter? Vi har valgt å legge oss på den linja at et arrangement med flere artister på én kveld er én konsert. Men på festival regnes alle konsertene for seg.

Oslo Konsertstatistikk 22/23
Det er fortsatt litt å gå på når det gjelder å selge ut konserter, viser undersøkelsen. Foto:Broadcast

Et tilbud som Broadcast er bare godt hvis det er gir et så korrekt bilde som mulig, understreker hun.

– Det er et poeng å ha med gratiskonserter selv om det gjør datainnhøstingen mer komplisert. Hele 2462 gratiskonserter ble avholdt i perioden. Det er meget viktig for helhetsbildet.

Korrekte data

– Ble dere overrasket av tallene?

– Ja! Da vi skjønte at tallene gikk gjennom taket, ble det ekstra viktig at våre data er korrekte, sier Røverdatter.

Oslo Konsertstatistikk
For musikere som ønsker mindre konkurranse; det er nesten ti ganger så mange arrangementer på lørdager som mandager. Foto:Broadcast

– Ifølge deres presentasjon på Bylarm, så er jazz den største sjangeren. Hvor er det blitt av rock og pop?

– Ja, det stemmer. Hvorfor det er slik, er ikke godt å si. Det har nok sammenheng med at flere mindre konsertsteder som tradisjonelt har hatt mange band, er lagt ned.

– Eller kanskje Oslo er blitt Europas New Orleans.

Kontekst har gjort inngående undersøkelser for å finne sammenlignbar statistikk for Stockholm og København – uten hell.