Operaen må øke billettinntektene ⋆ Kontekst
FIKK RAPPORT: Rapporten skal leses grundig i departementet, og blir et godt grunnlag når vi skal stille krav til styret i Operaen, sier Widvey.
FIKK RAPPORT: Rapporten skal leses grundig i departementet, og blir et godt grunnlag når vi skal stille krav til styret i Operaen, sier Widvey. Foto: Mona Askerød

Operaen må øke billettinntektene

Gjennomsnittsprisen på en billett til Operaen har gått ned med ti prosent på fire år.

Kulturminister Thorhild Widvey:

– Det henger jo ikke sammen at lønnsnivået har økt, vi har fått svært høy kjøpekraft og Gucci-veskene går unna – og så skal vi ikke betale for kunstnerisk innhold på svært høyt nivå, sier kulturminister Thorhild Widvey til Musikkultur.

Hun har nettopp fått overlevert evalueringen av Den norske Opera & Ballett (DNO&B), som hun selv satte i gang høsten 2014. Evalueringen har tatt for seg kunstnerisk innhold og ressursutnyttelse, og er utført av et utvalg ledet av Sigrid Røyseng, professor i kulturøkonomi på BI.

– Rapporten skal leses grundig i departementet, og blir et godt grunnlag når vi skal stille krav til styret i Operaen, sier Widvey.

Ambisiøst, modig – og mye

Rapporten er først og fremst klar på at det kunstneriske innholdet ved Operaen holder høyt nivå.

– Vi er imponert over den kunstneriske utviklingen, det gjøres ambisiøse og modige kunstneriske satsinger. Operaen er med på å sette dagsorden i en internasjonal opera- og ballettverden, sa Sigrid Røyseng da hun la fram rapporten.

Operaen er vurdert ut fra vilje til å skape kvalitetskunst, evne til å gjennomføre det den vil og i hvilken grad forestillingene er relevante for samtida.

Panelet konkluderer også med at Operaen utnytter ressursene sine så godt at aktivitetsnivået har nådd et kritisk høyt nivå innenfor dagens ressurstilgang. Panelet roper et varsku når det sier: «Det ligger en fare i at DNO&B i sine bestrebelser etter stadig høyere aktivitetsnivå og publikumsvolum presser produksjonsapparatet utover hva som er ressursmessig effektivt og kunstnerisk befordrende».

Balletten best på utvikling

Panelet bak rapporten refererer til at Den Norske Opera & Ballett hviler på tre søyler: Opera, ballett og musikk. De tre søylene ble likestilt ved flyttinga til Bjørvika. Panelet påpeker at likestillinga har endret seg i løpet av evalueringsperioden (2011-2014), og understreker at det er viktig at kunstartene fortsatt er likestilt. De sier dessuten at det er forskjell på hvordan de ansatte kunstnerne får utvikle seg inne hver av søylene, og peker på ulik ledelsesfilosofi og ulike verdier. Nasjonalballetten får uforbeholdent skryt for å «ta kloke og modige grep for å etablere en sunn prestasjons- og mestringskultur». Operaorkesteret får delvis skryt, mens resten av institusjonen blir oppfordret til å se til Nasjonalballetten for inspirasjon.

Mer av samme publikum

Operaen er Norges største scenekunst- og musikkinstitusjon. Den fikk 488 offentlige millioner kroner i 2010 og 577 i 2014. I samme periode økte antallet forestillinger fra 482 til 606, og publikum økte fra 263 000 til nesten 314 000. Publikumsøkningen er på nesten 20 prosent. Samlede billettinntekter har økt med 3,4 prosent. Gjennomsnittlig billettpris har gått ned med ti prosent. Også publikumsarbeidet kunne vært enda bedre, mener panelet som har vurdert. De viser til at Operaen er flinke til å utvide det publikummet som allerede er der, men ikke like gode til å nå nye grupper.

Hele rapporten finner du på Kulturdepartementets hjemmesider

Om rapporten «På de skrå bredder»

• Utarbeidet av et utvalg ledet av Sigrid Røyseng (BI)

• Har evaluert Operaen i perioden 2011-2014.

• Mandatet var å «skaffe informasjon og innsikt om Den Norske Opera&Ballett, særlig når det gjelder kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse»