Om Musikernes fellesorganisasjon (MFO) ⋆ Kontekst

Om Musikernes fellesorganisasjon (MFO)

Musikkultur er medlemsblad for Musikernes fellesorganisasjon (MFO).

Musikernes fellesorganisasjon er Norges største fagforbund for utøvende kunstnere og pedagoger, og er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). MFO har over 7 500 medlemmer.

Besøk MFOs hjemmeside.