Om endring ⋆ Kontekst
Musikkulturs redaktør Mona Askerød.
Musikkulturs redaktør Mona Askerød. Foto: Rune Eriksen

Om endring

LEDER: Det e ittjnå som kjæm tå se sjøl, synger Vømmøl. I denne utgaven av Musikkultur kan du lese flere saker om å ta tak i ting når det trengs.

Noen ganger må noen ta jobben med å si fra når noe er galt, og risikere noe for å skape endring. Musiker Hans Martin Austestad mener at det er verdt å kjempe for sin sak, og for et fellesskap. Tidligere i år gikk han høylytt ut og nekta å ta oppdrag for Den kulturelle skolesekken før de fikk på bordet en skikkelig avtale om betaling og arbeidsforhold for oppdragstakere. Hans Martin snakker hos oss om hva aksjonen har ført til, om tapte rettigheter, tapte oppdrag, og verdien av å ta kampen for andre.

Noen må overvinne ganske store hindringer for å kunne stå på scenen og gjøre jobben sin. Noen fysiske, noen mentale, noen sosiale. Vi gir deg tre historier om å stå i det og gjøre det som må til for å stå på scenen.

Og på et annet nivå: Noen ganger må man gjøre en endring man burde gjort for lenge siden. Det er MFO i ferd med å gjøre nå. Til årets landsmøte ser det ut som det blir et nytt navn. Det er lenge siden MFO slutta å være en musikerorganisasjon. Nå er det tid for å finne navnet som kan speile det.

Å gjøre endringer kan være smertefullt og skremmende, men også forfriskende.

Vi håper at alle våre historier om ønsket og/eller nødvendig endring kan være inspirerende.

God lesning!

Lederen sto først på trykk i Musikkultur nr 5/2018, som kom ut 31. august.