Øker honorarene i skolesekken ⋆ Kontekst
Mer honorar: Egil Hegerberg og Aslag Guttormsgaard kommer til å få mer i honorar når de opptrer i Den kulturelle skolesekken i Akershus fylke.
Mer honorar: Egil Hegerberg og Aslag Guttormsgaard kommer til å få mer i honorar når de opptrer i Den kulturelle skolesekken i Akershus fylke. Foto: Lars OPstad/Rikskonsertene

Øker honorarene i skolesekken

MFO er glad for en ny avtale med Akershus fylkeskommune som sikrer kunstnere høyere honorar og bedre betingelser i Den kulturelle skolesekken.

Kunstnernettverket og Akershus fylke har forhandlet fram en revidert rammeavtale om oppdrag i Den kulturelle skolesekken (DKS). Den viktigste endringen i avtalen er at kunstnerne sikres økte honorarer og bedre betingelser for reisedager. Honorarene har stått stille siden 2012.

MFO berømmer Akershus fylkeskommune for at de har vært konstruktive og løsningsorienterte i forhandlingene.

– Dette er en avtale begge parter kan se seg tjent med. Nå vil vi, sammen med de andre organisasjonene i Kunstnernettverket, arbeide for at alle fylkeskommunene tilslutter seg avtalen, sier MFO-leder Hans Ole Rian.

Akershus fylkeskommune er en av landets største arbeidsgivere på kunst- og kulturfeltet.

Egil Hegerberg spiller skolekonserter gjennom DKS og opptrer blant annet i Akershus fylke med Aslag Guttormsgaard.

– Jeg synes det er overraskende og smått absurd at honorarene varierer fra fylke til fylke. Det var jeg ikke klar over, selv om jeg innimellom har stusset over at satsene har sett forskjellige ut, sier Hegerberg, og understreker at han synes betingelsene generelt er veldig gode og at Den kulturelle skolesekken er et veldig fint tiltak både for musikere, skoler og barn.

– Om det så er noen hundrelapper som varierer her og der har ikke så mye å si for meg, sier Hegerberg.

To avtaler

Nestleder i MFO Anders Hovind sitter i Kunstnernettverkets DKS-forhandlingsutvalg. Han forteller at Kunstnernettverket og Akershus fylkeskommune nå har klart å løse opp en fastlåst situasjon. Den opprinnelige rammeavtalen for oppdrag i DKS ble inngått med alle fylkene i 2012, og var omstridt. Etter det har ikke fylkene fornyet avtalen samlet. Derfor er det nå gjort en avtale som bare gjelder mellom Kunstnernettverket og Akershus fylkeskommune.

– Vi er tilfreds med innholdet i den nye avtalen, både reguleringen av lønns- og honorarsatsene og vilkårene for reisedagene, sier Hovind og legger til:

– Forhandlingsutvalget var enig om at det var en målsetting å komme fram til like betingelser for alle utøvere som turnerer i DKS. Imidlertid kunne ikke Akershus fylkeskommune akseptere å knytte satsene for betaling direkte til de satsene som gjelder i tariffavtalen mellom MFO og Rikskonsertene. De vil ikke knytte sin økonomi opp mot forhandlinger hvor de ikke selv er en forhandlingspart. Dette måtte vi akseptere som rimelig.

Avtalen er to-delt med ett avsnitt for lønnstakere og ett avsnitt for næringsdrivende. Oppdragsgiver må definere om tilsettingsforholdet skal være som lønnstaker eller som oppdragstaker, og det avgjøres ut fra kriterier som er fastsatt av likningsmyndighetene.

– Hva mer i avtalen er dere fornøyde med?

– Akershus fylkeskommune tilbyr å betale for avtalt forarbeid, som prøver de innkaller til, og annet, som for eksempel å hente leiebil. Dette er et nytt punkt som vi mottar med takk. Punktet om «andre produksjonskostnader» er også styrket i vår favør. Vi har fått inn en forklarende tekst i begge avtalene som nevner sentrale typer kostnader som det skal kompenseres for. Rammeavtalen for næringsdrivende går lenger i å nevne kostnader som strekker seg ut over den konkrete turneperioden, som for eksempel bidrag til dekning av produksjonsunderskudd og lagerleie, sier Hovind.

I rammeavtalen for næringsdrivende er det lagt inn et generelt punkt om at fylkeskommunen har rett til innsyn i oppdragstakers kontrakter med ansatte og underleverandører (når det gjelder den aktuelle turneen).

– Dette er ment å begrense muligheten til sosial dumping. Kunstneren skal ha tilsvarende betaling enten oppdragsgiveren er fylkeskommunen direkte eller det er en næringsdrivende enhet utenfor fylkeskommunen, presiserer Hovind.

En verkebyll

Avtalen gjelder bare ved oppdrag i DKS for Akershus fylkeskommune. De øvrige fylkeskommunene er ikke forpliktet til å følge den.

Den neste utfordringen er å inngå tilsvarende avtaler med de andre fylkeskommunene, og få orden på vilkårligheten for kunstnernes medvirkning i Den kulturelle skolesekken.

– Dette har i mange år vært en verkebyll som vi heller ikke med den tidligere rammeavtalen klarte å få hull på. Den nye avtalen med Akershus er derfor et godt utgangspunkt for å få orden på forholdene i andre deler av landet. Når flere av fylkeskommunene inngår tilsvarende avtaler med oss, blir det vanskeligere for de resterende fylkeskommunene å stå utenfor, sier Hovind.

Han sier at organisasjonene i Kunstnernettverket bør oppfordre medlemmene til ikke å akseptere betingelser som er dårligere enn de som ligger i avtalen med Akershus.

Endringene skal gjelde fra august 2015.

– Vi tar kunstnerne på alvor og er fornøyde med prosessen, sier direktør for produksjon og formidling i Kulturseksjonen i Akershus fylkeskommune, Erik Vadholm.

Dette sier avtalen:

Lønnssatsene er økt med fem prosent fra 2600 kroner til 2730 kroner fra august 2015, og med ytterligere seks prosent til 2894 kroner fra januar 2016.

Honorarsatsene for næringsdrivende ligger 28,5 prosent høyere, det vil si kr 3508 kroner fra august 2015 og 3718 kroner fra januar 2016.

For dager som inngår i turne uten formidlingsoppdrag betales 75 prosent av dagshonoraret, og for andre reisedager betales 50 prosent av dagshonoraret dersom reisetiden overstiger ti timer.

Avtalen er gjort mellom Akershus fylkeskommune og Kunstnernettverket, som består av fagfeltene scenekunst, film, litteratur, visuell kunst og musikk.