Nyttig teori- og gehørbok ⋆ Kontekst
Foto:

Nyttig teori- og gehørbok

Tone Ophus har skrevet en innholdsrik og musikalsk lærebok i musikkteori og hørelære, mener Hilde Synnøve Blix.

Nyt notene er en lærebok i elementær musikkteori og hørelære med praktiske eksempler, øvelser og aktiviteter. Intensjonen med boka er ifølge Ophus å gjøre musikkteoretiske emner praktiske og anvendbare. Stoffet passer for lærerutdanninger i musikk, studie­retning for musikk i videregående opplæring og musikklinjer på folkehøyskoler.

Innholdet i boka er delt i tre hoveddeler: rytmer, melodi, og akkorder, og disse delene anbefales å undervises parallelt. Boka gir en fyldig oversikt over emner som rytmenotasjon, rytmelesing, lesing og lytting til intervaller, dur- og molltonalitet, modale skalaer, transponering, harmonikk og harmonisering, funksjonsharmonikk og besifringssymboler. Knyttet til gjennomgangen av disse emnene ligger det oppgaver som skal gi elevene erfaringer med de musikalske fenomenene og dermed bidra til å styrke læringsprosessene. 

I tillegg medfølger det en CD som inneholder lydeksempler, lytteoppgaver, fasiter, rytmekort, spill og leker knyttet til materialet i boka. Det er også vedlagt powerpointfiler som en nyttig ressurs for den som skal undervise.

Musikkeksemplene og øvelsene viser at Ophus har en bred sjangermessig bakgrunn, og jeg liker godt måten hun bruker materiale fra ulike musikalske stiler inn mot undervisningen på en helhetlig måte. Ved å ta for seg temaer som for eksempel swingåttedeler, modalitet, bluesskjema, sambarytmer, og et vidt repertoar av pop, rock og etnomusikk, bidrar hun til et positivt og spennende tilfang av musikkeksempler i fagene musikkteori og hørelære.

Boka kan brukes til selvstudium, men det er til tider mye tekst, noe som kanskje er mest egnet som lærerveiledning til oppgavene. De relativt lange tekstlige innledningene til de forskjellige musikkteoretiske temaene strider etter min mening litt mot bokas intensjon. Den er nettopp å oppleve og erfare musikk i tilknytning til de teoretiske forklaringene og begrepene som undervises.

I og med at Nyt notene tar for seg en hel rekke forskjellige temaer, vil den fungere godt som oppslagsverk i musikkteori. For en elev eller student vil det kanskje være fristende å hoppe over en del av tekstene, noe som krever en bevisst og erfaren lærer. Noen av innfallsvinklene til det musikalske materialet minner dessuten litt for mye om eldre metodikk, hvor man forklarte teoretisk hvilke enkeltdeler musikken var bygd opp av, for deretter å sette dem sammen. Dette handler først og fremst om rekkefølgen på elementene, her kunne det med fordel vært snudd litt om på presentasjonene, slik at lytting, aktiviteter og øvelser, kom før den teoretiske forklaringen.

Når dette er sagt, vil jeg understreke at dette er en bok som bidrar med en rekke gjennomtenkte og gode innfallsvinkler til musikkteoretiske emner, og det er et fåtall bøker rettet mot musikkutdanning i Norge som ivaretar dans og bevegelse inspirert av Jaques-Dalcroze og Kodaly, slik Ophus gjør. Dette vil for mange også fungere som et nyttig supplement til eksisterende musikkteori- og hørelærelitteratur.

Hilde Synnøve Blix