Nye tildelinger fra Fond for lyd og bilde ⋆ Kontekst

Nye tildelinger fra Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde har delt ut midler til ordninger for prosjektstøtte, til markedsføring av musikkutgivelser, markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm, samt gjenopptakelse av sceneforestillinger. Det melder Norsk kulturråd på sine nettsider.

På oktobermøtet i Trondheim vedtok styret tildeling av prosjektstøtte til fonogram, tekstutvikling, diverse, scenekunst og billedkunst.

454 søknader med en samla søknadssum på 33 millioner kroner lå på bordet da utvalget for fonogram skulle fordele penger i sitt møte 18. oktober. Styret stilte til disposisjon nesten fem millioner kroner. 82 søknader fikk støtte denne gangen. Blant mottakerne var Skambankt, Ida Jenshus og Cezinando.

99 søknader om støtte til tekstutvikling var kommet inn til denne runden. Styret hadde stilt nesten 1,3 millioner kroner til disposisjon. Midlene ble fordelt på 32 søkere.

På scenekunst kom det inn 142 søknader, med en samla søknadssum på 13,3 millioner kroner. Her fikk 25 prosjekter tildeling på litt i overkant av to millioner kroner.

Les om alle tildelingene her