Ny satsing: Kirkemusikk som fag i videregående skole ⋆ Kontekst
Unikt tilbud: Fra høsten tilbyr St. Paul gymnas i Bergen et programfag i kirkemusikk. Faget er for elever fra hele landet. (Illustrasjonsfoto fra St. Paul)
Unikt tilbud: Fra høsten tilbyr St. Paul gymnas i Bergen et programfag i kirkemusikk. Faget er for elever fra hele landet. (Illustrasjonsfoto fra St. Paul) Foto: Øystein Klakegg

Ny satsing: Kirkemusikk som fag i videregående skole

St. Paul gymnas i Bergen oppretter Norges første tilbud til elever som vil fordype seg i kirkemusikk. Organistmiljøet applauderer.

Det spesialiserte studietilbudet retter seg mot unge organister og sangere over hele landet – et programfag i kirkemusikk som gir studiekompetanse. De første elevene skal tas opp fra høsten 2020. Flere organister Musikkultur har snakka med roser initiativet.

– Hvis vi får inn fem orgelelever, blir vi virkelig lykkelige! Men vi starter opp om det så bare er én. Vi vil også gjerne ha inn ti sangere, sier fagansvarlig Kristine Klubben.

Fagansvarlig: Kristine Klubben.
Fagansvarlig: Kristine Klubben. Foto: Øystein Klakegg

Eksternt finansiert pilotprosjekt

Søkerne bør ha et godt grunnlag på orgel. Dersom sang er hovedinstrumentet, bør søkerne være motivert for å utvikle seg som sangere. Programfaget vil i tillegg til hovedinstrument, inneholde besifringsspill, kor og samspill. Studiet er finansiert gjennom Dextra Musica, Oslo Katolske Bispedømme, Klosterneuburg og private givere.

– Dette er foreløpig et pilotprosjekt, eksternt finansiert over en treårsperiode. Hvis det blir en suksess, tar skolen over finansieringen, forteller Klubben.

Tilbudet har også fått en merknad i statsbudsjettet, der det står at det bør vurderes støtte.

St. Paul – et aktivt musikkmiljø

St. Paul gymnas er en del av et katolsk utdanningsmiljø i Bergen, og er tilknytta St. Paul skole som er en barne- og ungdomsskole med et aktivt musikkmiljø. Her står både orgelklubben Ferdinand og korsang sentralt i skolehverdagen. Det er i denne konteksten ideen til et programfag i kirkemusikk oppsto.

– Å starte musikkfaget handla i utgangspunktet om å kunne gi et tilbud til ungdomsskoleelevene ved St. Paul når de begynner på videregående skole, forteller Klubben, som understreker at det nye programfaget i kirkemusikk er retta mot unge organister fra hele landet.

Det forutsetter ingen tilknytning til St. Paul skole eller menighet, men undervisningen foregår i Bergen.

Orgel som passer

Orgelparken som møter elevene til høsten inneholder blant annet et hundre år gammelt Casavant-orgel fra Québeq. Orgelet kom til sitt nye hjem i St. Paul kirke i 2017. Der møtte det en begeistret vert – organist og pedagog Amund Dahlen.

– Jeg har holdt på med undervisning lenge, og har hele tida argumentert for at vi et eller annet sted i byen – det måtte ikke nødvendigvis være her – skulle få et orgel med en kvalitet og fleksibilitet som fungerer like greit for en åtteåring som for en ledende organist, forklarer Dahlen.

Det som gjør orgelet egnet for et bredt spekter av organister er at pedalklaviaturet er justerbart. Dette er ikke unikt, men ifølge Dahlen er det få systemer som fungerer like godt som dette.

Casavant-orgelet er i symfonisk stil – med et anglo-fransk klangideal.

– Innafor sin estetikk er det unikt i Norden. Det finnes ett Casavant-orgel til i Europa, forklarer Dahlen.

Det er altså dette orgelet elevene får slippe til på, i tillegg til et par digitalorgler og et øvingsorgel i klosteret på Marias Minde.

Programfag i kirkemusikk

Nyoppstartet tilbud ved St. Paul gymnas i Bergen. Åpent for søkere fra hele landet. Søknadsfrist: 1. mars. Studiestart fra høsten.

Tar inn orgelelever og sangelever.